Programmas

  • Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611

Bebru pamatskola

bebrupamatskola [at] aizkraukle.lv