Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN 21% (euro)

Cena ar PVN (euro)

Veļas mazgāšana*

1 cikls

4,79

1,01

5,80

Dušas pakalpojums (ne ilgāk par 40 minūtēm)*

1 reize

4,90

1,03

5,93