Aizkraukles novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu grafiks
2023. gada jūlijs - decembris

Datums Laiks Sēde
13.07.2023. 10.00

Sociālo jautājumu komiteja

10.20

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

13.00

Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja

20.07.2023. 10.00

Domes sēde

10.08.2023.

 

 

10.00

Sociālo jautājumu komiteja

10.20

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

11.30

Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja

17.08.2023. 10.00 Domes sēde
07.09.2023 09.45 Domes sēde
07.09.2023 10.00 Sociālo jautājumu komiteja
10.30 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
11.10 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja
21.09.2023. 10.00 Domes sēde
12.10.2023. 10.00 Sociālo jautājumu komiteja
10.30 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
11.00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja
19.10.2023. 10.00 Domes sēde
09.11.2023. 10.00 Sociālo jautājumu komiteja
10.30 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
11.00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja
15.11.2023. 10.00 Domes sēde
14.12.2023. 10.00 Sociālo jautājumu komiteja
10.30 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
11.00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja
21.12.2023. 10.00 Domes sēde