Tīmekļa vietne: http://www.koknesesvidusskola.lv/ 

Programmas

  • Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31011011

 

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (eiro)

PVN 21% (eiro)

Cena ar PVN* (eiro)

1

Kabinets Nr. 110; adrese Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles nov. - 49.5 kv.m

1 stunda

1.56

0.33

1.89

2

Svinību zāle; adrese Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles nov. - 249.8 kv.m

1 stunda

7.88

1.65

9.53

3

Sporta zāle; adrese Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles nov. – 268.1 kv.m

1 stunda

8.46

1.78

10.24

4

Telpu nomas maksa; adrese Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles nov. - 1 kv.m

1 stunda

0.03

0.01

0.04

 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

koknesesvidusskola [at] aizkraukle.lv