Jauniešu deju kolektīvs “Susuriņi”
Vadītāja: Gita Skudra, Lana Ķirse
tālrunis: +37126523654
e-pasts: gitasepasts@inbox.lv