Tīmekļa vietne: https://jaunjelgava.lv/atvasite/

Programmas:

  • Licencēta vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kurā iekļaujas arī obligātā 5-6 gadīgo bērnu apmācība.

Mazos audzēkņus izglīto  pirmsskolas skolotājas, kā arī mūzikas un sporta skolotājas. Ar bērniem, kuriem ir nepieciešama runas un valodas korekcija, individuāli strādā logopēds.