Jauniešiem
prezentē projektu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas un citus interesentus, kas vēlas īstenot programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektus, līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika iesniegt savus projektu pieteikumus elektroniski Eiropas Komisijas vienotajā programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” platformā.

Programmas “Erasmus+” 2023. gada rudens projektu konkursā pieejamais finansējums ir  2  425 100,00 eiro.

            1. pamatdarbības “Mācību mobilitāte jaunatnes jomā”

  • mobilitātes projektiem (jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti) 1 002 172,00 eiro, tajā skaitā aktivitātēm ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet ir iesaistītas programmas "Erasmus+" mobilitātes aktivitātēs, 235 216,00 eiro;
  • jaunatnes līdzdalības projektiem 308 817,00 eiro;
  • DiscoverEU iekļaušanas projektiem 71 045,00 eiro;

            2. pamatdarbības “Partnerības sadarbībai”

  • sadarbības partnerības projektiem 825 203,00 eiro;
  • maza mēroga partnerības projektiem 217 863,00 eiro.

Laikā no 8. līdz 10. septembrim potenciālo jauniešu apmaiņu un jaunatnes līdzdalības projektu iesniedzējiem plānotas atbalsta mācības projektu pieteikumu izstrādei. Aicinām sekot informācijai JSPA tīmekļvietnē.

Programmas “Erasmus+” prioritātes vērstas uz iekļaušanu un dažādību, digitālo transformāciju, vides ilgtspējas un klimata jautājumiem, kā arī līdzdalību demokrātiskā dzīvē.

Projektu pieteikumu sagatavošanas procesā noderīgi video pieejami JSPA Youtube kanālā.

Plašāka informācija par programmu “Erasmus+”, tās projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama JSPA tīmekļvietnē. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas ekspertiem.

Par “Erasmus+” jaunatnes programmu

“Erasmus+” jaunatnes programmas jaunais periods ilgst no 2021. līdz  2027. gadam. Tas ir turpinājums iepriekšējam “Erasmus+: Jaunatne darbībā” posmam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmā ir iespējams īstenot projektus divās pamatdarbībās “Mācību mobilitāte jaunatnes jomā” un “Partnerības sadarbībai”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.erasmusplus.lv

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un valsts līmeņa programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”, kā arī projektu 7.2.1.2 (“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”).