pieteikšanās amatnieku tirdziņiem

Pieteikšanās tirdziņiem:

  • 11. maijā ‒ Sama modināšanas svētki Koknesē, informācija pa tālruni +371 28355381;
  • 25. maijā ‒ Dziesmu diena Vīgantē, informācija pa tālruni +371 29802995;
  • 1. jūnijā ‒ Aizkraukles novada svētki Koknesē, informācija pa tālruni +371 28355381;
  • 29. jūnijā ‒ tautas mākslas svētki “Sēlija rotā” Jaunjelgavā, informācija pa tālruni +371 27366222.

Pieteikumi tirdzniecībai iesniedzami saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem "Par tirdzniecību publiskās vietās, tirgus statusa piešķiršanas kārtību un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās Aizkraukles novadā" un tirdzniecības nodevas apmērs maksājams saskaņā Aizkraukles novada domes saistošajiem noteikumiem "Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Aizkraukles novadā", kas atrodami tīmekļvietnes sadaļā Pašvaldība – Normatīvie akti – Saistošie noteikumi – Par nodokļiem, nodevām un atļaujām.

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai