Koknese Kultūra Projektu aktualitātes

Ja esi vecumā no 16 līdz 30 (ieskaitot) gadiem un tev ir pieredze vizuālajā mākslā, tad aicinām piedalīties mākslinieku plenērā “Dzīve pie upēm”, kas no šī gada 15. līdz 20. augustam notiks Koknesē.

Īpaši aicinām māksliniekus no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam pārstāvētās teritorijas – Kurzemes, Zemgales un Latgales.

Nedēļas laikā apmeklēsim skaistākās Kokneses vietas un iemūžināsim tās mākslas darbos, veidosim jaunu draudzību ar radošiem cilvēkiem, brauksim ar kuģīti pa Daugavu un Pērsi, piedalīsimies dažādās meistarklasēs, kā arī baudīsim dzīvo mūziku un plenēra noslēgumā rīkosim kopīgu izstādi.

Dalība plenērā ir bez maksas, bet darbam nepieciešamie mākslinieku materiāli ir jāsagādā pašiem (krāsas, otas, audekls, papīrs vai kartons, pārnēsājamais molberts un citi izvēlētajai tehnikai nepieciešamie materiāli). Organizatori nodrošinās dzīvošanu kopmītnēs, ēdināšanu, transportu plenēra laikā, meistarklases, atpūtas pasākumus, kā arī ierobežotā skaitā būs pieejami molberti un audekli gleznošanai.

Plenēra dalībniekiem 15. augustā ar savu transportu jāierodas plenēra norises vietā. Plašāka programma interesentiem tiks nosūtīta. Plenērs notiks gan latviešu, gan angļu valodā, jo 10 dalībnieki būs no Latvijas un 10 – no Lietuvas.

Lai uzzinātu vairāk, var sazināties ar Aizkraukles novada pašvaldības projektu vadītāju Ievu Rusiņu, tālr. +371 27298666, e-pasts: ieva.rusina@aizkraukle.lv.

Pieteikšanās plenēram elektroniski, aizpildot aptauju: https://ieej.lv/lKoiU

Plenērs tiek organizēts projektā Nr.LLI-474 “Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi” (Living Rivers). Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību, kas balstīta uz vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm. Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Kopējais projekta budžets ir 590

149,66 eiro, tajā skaitā 501 627,20 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.