Stirniņa mežā
Foto: Andris Vērdiņš

22. septembrī Aiviekstes pagasta Kriškalnā notika vēsturisks un skaists pasākums – te prezentēja biedrības “Kopsolis” veidoto parku ģimenēm un atzīmēja Baltu vienības dienu.

Biedrības “Kopsolis” pārstāve, Pļaviņu vidusskolas vēstures skolotāja Iveta Krastiņa stāsta, ka pirms diviem gadiem biedrība toreizējā Pļaviņu novada organizētajā projektu konkursā ieguva finansējumu projekta “Veidosim parku ģimenēm” īstenošanai. Idejas autore ir Aiviekstes pagasta pakalpojumu centra vadītāja Giedre Zvirgzdiņa, un saistība ar to pašvaldībai piederošā īpašumā Aiviekstes pagasta Kriškalnos (Lakstīgalu ielā 4) vienā no diviem kalniem, kas tur atrodas, top dabas parks ģimenēm.

Kriškalnā jau izveidotas pastaigu takas, novietoti soliņi un atkritumu urnas. Izvietoti  informatīvie stendi, kuros var iegūt informāciju un atsaukt atmiņā ziņas par vietām un kultūras mantojumu, ar kurām Pļaviņu pusē lepojas – pilskalniem, akmeņiem, nostāstiem un teikām par šo pusi. Viens informācijas stends veltīts pirmajam latviešu botāniķim Jānim Ilsteram, kurš savulaik dzīvojis un strādājis Pļaviņās un pētījis dabu gar Daugavu no Pļaviņām līdz Koknesei.

“Reljefs šajā kalnā nebūt nav viegls, takas ir slīpas, bet, tā kā šis parks iecerēts kā atpūtas vieta, kur ģimenēm pavadīt brīvo laiku, esam padomājuši par to, lai te būtu interesanti arī mazākiem bērniem,” stāsta Iveta Krastiņa. “Ar akciju sabiedrības “Latvijas Finieris”, kura ziedoja materiālus, atbalstu esam izveidojuši zvēru figūras. Izvēlēti dzīvnieki, kuri sastopami Latvijas dabā.”

Iveta Krastiņa stāsta, ka parka un tā objektu izveidē ieguldīts liels brīvprātīgo darbs un cilvēku, kuri iesaistījušies un  pelnījuši paldies, saraksts būtu krietni garš. Liels bijis zemnieku saimniecības “Bezdelīgas” un Aiviekstes pagasta pakalpojumu centra darbinieku atbalsts un ieguldījums, savukārt informatīvu atbalstu sniegušas bibliotēku vadītājas – Alita Kluša no Klintaines, Ineta Grandāne no Pļaviņu bibliotēkas. Zvēru figūru tapšanā līdzējusi Pļaviņu kultūras centra māksliniece Janīna Krompāne.

“Taču parks vēl nebūt nav pabeigts, šīs ieceres īstenošana turpinās un te arī turpmāk lieti noderētu sabiedrības atbalsts. Tāpat blakus ir otrs kalns, kurš vēl apgūstams. Šo vietu varam attīstīt kā interesantu tūrisma un sporta aktivitāšu vietu,” teic Iveta Krastiņa.

Pandēmijas dēļ nedaudz aizkavējusies gan projekta īstenošana, gan parka atklāšana, taču nu 22. septembrī biedrība “Kopsolis” prezentēja paveikto. Parka pastaigu taku atvēršana sasaucas ar Pļaviņu pilsētas jubileju un tā izvēlēta Baltu vienības dienā, par kuru atgādināt un arī jaunajai paaudzei aktualizēt tās atzīmēšanu. Baltu vienības diena iedibināta, pieminot 1236. gada 22. septembrī notikušo Saules kauju, kurā zemgaļu un žemaišu spēki kopā sakāva Zobenbrāļu ordeņa bruņiniekus.

Izglītojot vēstures jomā, vispirms Aiviekstes pagasta pārvaldes zālē notika lekcija “Nezināmi zināmais par pilskalniem”, kurā bija iespēja tikties ar vēsturnieku, novadpētnieku Gintu Skutānu un upju pētnieku Aigaru Liepiņu.

Savukārt vakarā Kriškalnā kopā ar dūdeniekiem Vitu Tallu, Solvitu un Uldi Bērziņiem un folkloristēm Guntu Lazdu un Baibu Mežmali notika saules pavadīšana, tika stāstītas teikas un bija iespēja noskatīties iespaidīgu gaismas performanci “Maģiskais mežs”.