Projektu aktualitātes
Aizkrauklē atjaunos Skolas ielu

Apstiprināts Aizkraukles novada pašvaldības projekts Nr. 5.6.2.0/22/I/012 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta”, kas šī gada martā tika iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fondam atbalsta saņemšanai.

Projekta mērķis ir nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu degradētajā Skolas ielas teritorijā Aizkrauklē, uzlabojot vietējo uzņēmēju vajadzībām nepieciešamo uzņēmējdarbības vides un satiksmes infrastruktūru, veicinot darbavietu un pakalpojumu sasniedzamību un sekmējot kvalitatīvas un sakārtotas infrastruktūras izveidi.

Projektā paredzēts sakārtot Skolas ielas teritoriju, veicot ielas pārbūvi 0,364 km garumā, atjaunojot ielas asfalta segumu, izbūvējot gājēju ietvi, veicot apgaismojuma pārbūvi, lietus kanalizācijas izbūvi, ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūvi un stāvlaukumu izbūvi.

Projekta kopējās izmaksas ir 519 099,82 eiro, no kurām 60 procentu jeb 286 227 eiro ir ERAF līdzfinansējums, 2,65 procenti jeb 12 627,66 eiro – valsts budžeta dotācija, 220 245,16 eiro – pašvaldības finansējums.

Projekts jāīsteno līdz 2023. gada 10. decembrim.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai 

Projekts “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta” Nr. 5.6.2.0/22/I/012 tiek īstenots ar  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.