koprades telpu atklāšana

21. februārī Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 4, tika atklātas Aizkraukles novada uzņēmējdarbības atbalsta centra jaunās koprades telpas. Ikvienam uzņēmējam, jaunietim un citiem uzņēmējdarbības interesentiem mūsdienīgajās telpās būs iespēja tikties, sadarboties un komunicēt savā starpā, īstenojot jaunas idejas.

Atklāšanas pasākumā, kuru apmeklēja uzņēmēji un sadarbības partneri, lenti svinīgi pārgrieza Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa un Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Vingris. Skanēja daudz laba vēlējumu un atzinības vārdu, jo šādas telpas ir būtisks solis uzņēmējdarbības attīstības vecināšanā, jaunu ideju īstenošanā un sadarbībā. Pasākuma laikā tika atklāta arī Valda Zvirgzdiņa fotogrāfiju izstāde.

Telpu izveides mērķis ir apvienot uzņēmējus, profesionāļus, nevalstiskā sektora, radošo industriju pārstāvjus, individuālos komersantus, algotos darbiniekus, studentus un jauniešus, kuriem ir nepieciešama vieta, lai strādātu, organizētu pasākumus/nodarbības, dalītos savās idejās un veicinātu savstarpējo sadarbību.

Telpām tika izstrādāts dizains un iegādātas jaunas, mūsdienīgas mēbeles. Būtiski ir uzlabots uzņēmējdarbības atbalsta centra tehniskais nodrošinājums – iegādāts hibrīdsanāksmju aprīkojums, lai organizētu kvalitatīvus, mūsdienīgus pasākumus. Turpmāk varēsim rīkot tikšanās un sapulces, daļai dalībnieku esot klātienē, bet daļai ‒ attālināti. Iegādāti arī divi portatīvie datori, divi monitori un multifunkcionālā iekārta-printeris.

Jaunās un labiekārtotās telpās pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 4 turpmāk darbosies arī novada Kultūras pārvalde, pašvaldības policija un Tūrisma informācijas punkts.

Uzņēmēj, ja vēl nepaguvi apskatīt koprades telpas, sazinies ar Aizkraukles novada pašvaldības uzņēmējdarbības speciālistēm Jogitu Baltmani, tālrunis +371 20267286, e-pasts: jogita.baltmane@aizkraukle.lv, vai Elitu Kaņepēju, tālrunis +371 27873332, e-pasts: elita.kanepeja@aizkraukle.lv., kā arī jau 13. martā nākamā ikmēneša uzņēmēju tikšanās norisināsies tieši šeit. Aicinām apmeklēt! Uz tikšanos koprades telpās!

Projektu LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/ SMEPRO 2 īstenoja Aizkraukles novada pašvaldība kopā ar vadošo projekta partneri – Zemgales plānošanas reģionu – un vēl pieciem projekta partneriem no Zemgales reģiona. Tā mērķis ir projekta SMEPRO veiksmīgās pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana, lai veicinātu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Koprades telpas atklāšana