ēka Lāčplēsa ielā 4 Aizkrauklē

Kopā ar vadošo projekta partneri – Zemgales plānošanas reģionu – un vēl pieciem projekta partneriem no Zemgales Aizkraukles novada pašvaldība realizēs projektu “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana” (Nr.LV-RU-020; “SMEPRO 2”).

Aizkraukles novada pašvaldība projektā “SMEPRO 2” ieguvusi finansējumu Uzņēmējdarbības atbalsta centra koprades telpas iekārtošanai un aprīkošanai Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 4, “Uzņēmēju dienu 2023” pasākumu organizēšanai un telšu – nojumju iegādei, lai piedalītos izstādēs un dažādos pasākumos.

Koprades telpa apmēram 30 kvadrātmetru platībā Lāčplēša ielā 4, pirmajā stāvā, tiks izveidota un aprīkota, lai apvienotu uzņēmējus, profesionāļus, nevalstiskā sektora pārstāvjus, individuālos komersantus, radošo industriju pārstāvjus, studentus un jauniešus, kuriem ir nepieciešama vieta, lai strādātu, organizētu pasākumus, nodarbības, dalītos savās idejās un veicinātu savstarpējo sadarbību. Plānots izstrādāt dizainu un iegādāties mēbeles, interneta tehnoloģiju aprīkojumu, tajā skaitā portatīvo datoru un multifunkcionālo iekārtu – printeri. Lai Aizkraukles Uzņēmējdarbības centra speciālisti kvalitatīvi un profesionāli varētu sniegt pakalpojumus, uzlabotu tehnisko kapacitāti un nodrošinātu kvalitatīvus pasākumus uzņēmējiem, nepieciešams iegādāties arī aprīkojumu hibrīda tipa sanāksmju rīkošanai (šādās sanāksmēs daļa dalībnieku atrodas klātienē, bet citi ir pieslēgušies attālināti). Kopā ar uzņēmējiem iecerēts piedalīties izstādēs, tādēļ kvalitatīvu mārketinga pasākumu nodrošināšanai ir nepieciešams iegadāties divas teltis – nojumes izstādēm.

Projekta laikā par iegūto finansējumu šī gada 27. un 28.oktobrī plānots arī noorganizēt pasākumu “Uzņēmēju dienas Aizkraukles novadā”. Pirmajā dienā Aizkraukles kultūras centrā Spīdolas ielā 2 paredzēts Uzņēmēju dienu festivāls, kurā visas dienas garumā  dažādās aktivitātēs topošos un esošos uzņēmējus iepazīstinās, informēs un izglītos par jaunākajā aktualitātēm, projektiem un sadarbības iespējām. Otrajā dienā Aizkraukles novada sporta centrā Lāčplēša iela 21B iecerēta svinīga uzņēmēju apbalvošanas ceremonija. Vairākās nominācijās par īpašu ieguldījumu novada attīstībā tiks pasniegtas balvas novada uzņēmumiem, mājražotājiem, amatniekiem un citiem novada pārstāvjiem.

Projekts “SMEPRO 2” tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais finansējums ir 323 766,57 eiro.

Aizkraukles novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas ir 46 324 eiro ar PVN. Pašvaldības līdzfinansējums – 4 632,40 eiro (10%).

Projekta LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/“SMEPRO 2”  īstenošanas laiks ir no 2023. gada 17. aprīļa līdz 2023. gada 15. novembrim. Vadošais partneris – Zemgales plānošanas reģions. Projekta partneri ir Bauskas novada pašvaldība, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Jelgavas un Jēkabpils novada pašvaldība.

Projekta mērķis: veiksmīgās pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana, lai veicinātu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • noorganizētas projekta vadības sanāksmes un projekta aktivitāšu progresa sanāksmes;
 • izveidoti trīs videosižeti par uzņēmējdarbības vidi pašvaldībās;
 • maksas publikācijas biznesa un investoru portālos un žurnālos;
 • noorganizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni pašvaldību un uzņēmēju kapacitātes stiprināšanai uzņēmējdarbības jomā;
 • noorganizētas apmācības ZUC speciālistu un pašvaldību tehniskās kapacitātes stiprināšanai;
 • iegādāts tehniskais aprīkojums pašvaldībām un uzņēmējdarbības centriem;
 • kopstrādes telpu aprīkošana uzņēmējdarbības veicināšanai  un pakalpojumu uzlabošanai pašvaldībās;
 • izstrādātas mārketinga stratēģijas investoru piesaistei;
 • noorganizētas trīs apmācības un septiņas darbnīcas uzņēmējiem uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai;
 • noorganizētas piecas “Uzņēmēju dienas” Bauskas, Aizkraukles, Jelgavas un Jēkabpils novadā un Jelgavā;
 • noorganizēts projekta noslēguma pasākums.  

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli