Izglītība
grāmata par mežu

Aizkraukles novada izglītības pārvalde saņēmusi meža īpašnieku biedrības “Meža konsultants” dāvinājumu – mežkopes Sigitas Vaivades un mākslinieces Lindas Iraids grāmatu/spēli “Kā Alnītis gāja ciemos pie gudrās Pūces”. Tās tālāk ceļos uz 18 Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

Grāmata “Kā Alnītis gāja ciemos pie gudrās Pūces” stāsta par procesiem mežā visos gadalaikos, kurus piedzīvo alnītis. Viņš satiek vilcēnus, glābjas no odiem un stāsta, kā mežā satiek ar cilvēkiem. Bērni uzzina arī par ragu mešanu un daudziem citiem procesiem. Grāmatai ir pievienota arī spēle, kurā bērni alnīša ceļojumu var izspēlēt un atkārtot uzzināto par norisēm dabā visos gadalaikos. Spēles metamais kauliņš ir līdzi grāmatai, bet dalībnieku ejamie kauliņi katram jāatrod dabā pašam.

Grāmatiņa ceļos uz 18 Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādēm, tā tiks nodota tieši sešgadīgo bērnu grupiņām.

Meža īpašnieku biedrības “Meža konsultants” viens no darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem. Grāmatas sagatavotas ar Meža attīstības fonda, SIA “Mežinieks RS”, A/S “Latvijas Finieris”, SIA “Sodra Latvia”, A/S “StoraEnso Latvija”, SIA “Kurekss”, SIA “MKM mežs” un SIA “Metsa Forest Latvia” finansiālo atbalstu.

Paldies autorēm un visiem atbalstītājiem par jauko dāvanu!