Jauniešiem
Aizkraukles novada jauniešus aicina pieteikties brīvprātīgajam darbam

Aizkraukles novadā brīvprātīgajā darbā aicināti iesaistīties jaunieši no 13 līdz 25 gadu vecumam, iesaistoties kultūras pasākumu plānošanā un īstenošanā, sporta spēļu organizēšanā, talkās un dažādās cita veida aktivitātēs visa novada teritorijā.

Aizkraukles novada Interešu izglītības centra jaunatnes lietu speciāliste Līga Kriškijāne stāsta, ka ikvienam mērķtiecīgam jaunietim ir iespēja bez maksas veikt kādu darbu, lai gūtu pieredzi un paveiktu ko noderīgu sabiedrības labā.

Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, brīvprātīgais darbs ir veids, kā uzlabot un ietekmēt savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Tas ir vērsts uz jaunu prasmju un jaunas pieredzes iegūšanu. Darbojoties brīvprātīgi, jaunietim tiek dota iespēja iepazīt pašam sevi un citus, būt sabiedriski aktīvam, piedalīties projektos un pasākumos.

Balstoties uz aptaujātajiem Aizkraukles brīvprātīgo jauniešu viedokļiem, tika apkopota informācija par brīvprātīgā darba ieguvumiem. Jauniete Amanda Anna Niedre uzskata, ka brīvprātīgais darbs ļauj izkāpt no komforta zonas un dod iespēju iepazīt jaunus draugus un domubiedrus. “Ir patīkami palīdzēt citiem,” stāsta Amanda. Savukārt jaunietei Alīnai Danielai Orlovai brīvprātīgais darbs dod iespēju iepazīt dažādas profesijas un jomas, kurās ir iespēja strādāt. Tādā veidā vieglāk pieņemt lēmumus par nākotnes darba izvēlēm. Vairāki jaunieši minēja, ka brīvprātīgais darbs ir pirmā darba pieredze ar jaunām iespējām un ieguvumiem.

Jaunieši piedalās dažādos novada rīkotajos pasākumos. Pēc jauniešu aptaujas rezultātiem, pieredzes bagātākie pasākumi ir Muzeju nakts, Aizkraukles pusmaratons, Ziemassvētku pasākums cilvēkiem ar invaliditāti, Lieldienu pasākums, stafešu vadīšana un aktivitāšu rīkošana aprūpes centrā. Šogad jaunieši atbalstīja arī seniorus datorprasmju apgūšanā. Darba veicēju uzdevumi ir dažādi, piemēram, Aizkraukles pusmaratonā brīvprātīgajiem bija jāpiereģistrē sportisti, jāpadod ūdensglāze skrējējiem un jāizdala piemiņas medaļas par piedalīšanos sacensībās. Jaunieši brīvprātīgi iesaistās arī dažādos projektos un rīko aktivitātes citiem jauniešiem.

Aptaujātie jaunieši atzīst, ka brīvprātīgā darba pieredzē līdzi nāk vezums ar ieguvumiem. Jauni draugi un domubiedri ir viens no tiem, ko papildina jaunas iespējas, izkāpšana no komforta zonas, jaunu interešu un hobiju iegūšana, komandas saliedētība un sadarbošanās prasmes, sabiedrības un dzīves kvalitātes uzlabošana un komunikācijas spēju uzlabošana, kas kopumā veido lieliskas atmiņas un lielu pieredzi. Brīvprātīgais darbs ir palīgs arī nākotnes profesijas izvēlē. Iesniedzot dzīves gājuma aprakstu jeb CV kopā ar brīvprātīgā darba apliecinājumu, darba devējs, iespējams, atzinīgāk vērtēs gūto pieredzi.

Arī es veicu brīvprātīgā darbu un esmu guvusi noderīgu pieredzi gan Aizkraukles novadā, gan arī ārpus tā. Manuprāt, esmu kļuvusi daudz komunikablāka un drošāka sabiedrības vidū. Pieredzes bagātākais darbs, pēc manām domām, bija skolēnu mācību uzņēmumu pasākums "Cits bazārs" gan Aizkrauklē, gan arī Rīgā. Galvenie pienākumi bija telpu kārtošana, skolēnu reģistrācija, palīdzība žūrijas komisijai.

Iesaistīties brīvprātīgajā darbā tiek aicināti jaunieši no visa Aizkraukles novada. Ja tas ieinteresējis, ir iespēja īstenot savu vēlmi, Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā noslēdzot līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu Aizkraukles novada teritorijā. Nostrādājot vismaz 70 stundas, jaunietim izsniedz brīvprātīgā jaunieša apliecinājumu, un tas atspoguļo brīvprātīgā darba veicēja paveikto, apgūto un nostrādātās stundas. Brīvprātīgā darba stundas uzskaita vietā, kurā atrodies, taču gada beigās jaunatnes lietu speciāliste Līga Kriškijāne veic apkopojumu. Vairāk informācijas var gūt, sazinoties ar viņu pa tālruni +371 28335806 vai rakstot e-pastā: liga.kriskijane@aizkraukle.lv.