vēlēšanu iecirknis

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, gatavojoties 14. Saeimas vēlēšanām 2022. gada 1. oktobrī, Aizkraukles novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu vietām Aizkraukles novada iecirkņos.

Aizkraukles novada vēlēšanu komisiju iecirkņi

Iecirkņa Nr. Adrese
267 Aizkraukles kultūras centrs, Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov.
268 Aizkraukles novada vidusskolas sporta halle, Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov.
269 Aizkraukles profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca, Bērzu iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles nov.
270 Aizkraukles pagasta sākumskola, Kalna iela 6, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov.
271 Jaunjelgavas kultūras centrs, Jelgavas iela 31, Jaunjelgava, Aizkraukles nov.
275 Daudzeses pagasta pakalpojumu centrs, "Pagastmāja", Daudzeva, Daudzeses pag., Aizkraukles nov.
283 Seces pagasta pakalpojumu centrs, "Pagastmāja", Sece, Seces pag., Aizkraukles nov.
284 Sērenes pagasta sporta centrs, "Sporta un atpūtas centrs", Sērene, Sērenes pag., Aizkraukles nov.
286 Staburaga pagasta pakalpojumu centrs, "Vīgante", Staburags, Staburaga pag., Aizkraukles nov.
287 Sunākstes pagasta sporta centrs, "Saulstari", Sunākste, Sunākstes pag., Aizkraukles nov.
274 Bebru pagasta pakalpojumu centrs, "Papardes", Vecbebri, Bebru pag., Aizkraukles nov.
276 Pērses sākumskola, "Pērses pamatskola", Irši, Iršu pag., Aizkraukles nov.
278 Kokneses apvienības pārvalde, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Aizkraukles nov.
280 Mazzalves pagasta pakalpojumu centrs, Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pag., Aizkraukles nov.
281 Neretas kultūras centrs, Pētera Lodziņa iela 1, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov.
282 Pilskalnes pagasta pakalpojumu centrs, Nākotnes iela 4, Pilskalne, Pilskalnes pag., Aizkraukles nov.
291 Neretas kultūras centrs, "Atpūtas", Zalve, Zalves pag., Aizkraukles nov.
292 Neretas kultūras centrs, "Bērnudārzs 2", Sproģi, Zalves pag., Aizkraukles nov.
272 Pļaviņu kultūras centrs, Daugavas iela 49, Pļaviņas, Aizkraukles nov.
277 Klintaines pagasta pakalpojumu centrs, "Kūlīši", Stukmaņi, Klintaines pag., Aizkraukles nov.
290 Vietalvas pagasta pakalpojumu centrs, "Pagastmāja", Vietalva, Vietalvas pag., Aizkraukles nov.
285 Skrīveru kultūras centrs, Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Aizkraukles nov.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas vai vēlēšanu iecirkņu komisijas loceklis.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir reģistrētām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām; vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji; attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Aizpildītas pieteikuma formas no 2022. gada 18. jūlija līdz 11. augustam var iesniegt  elektroniski, ievērojot dokumentu juridiskā spēka un dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot komisijas e-pastā: vk@aizkraukle.lv vai iesniegt aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu “Aizkraukles novada vēlēšanu komisijai” norādītajos Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (KAC):

 • Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē;
 • Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas VPVKAC, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
 • Aizkraukles novada Kokneses pilsētas VPVKAC, 1905.gada ielā 7, Koknesē;
 • Aizkraukles novada Skrīveru VPVKAC, Andreja Upīša ielā 1, Skrīveros;
 • Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas VPVKAC, Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā;
 • Aizkraukles novada Neretas pagasta VPVKAC, Rīgas ielā 1, Neretā.

Pieteikuma veidlapā var norādīt jebkuru no 22 vēlēšanu iecirkņiem Aizkraukles novadā.

Pieteikuma forma atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv sadaļā “14. Saeimas vēlēšanas” – “Darbs vēlēšanu iecirknī” vai izdrukātā veidā norādītajos Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (KAC).


Infografika "Balsošana pa pastu no ārvalstīm" (JPG fails)

Infografika "Darbs vēlēšanu iecirknī" (JPG fails)

Infografika "Kā nobalsot pa pastu no ārvalstīm" (JPG fails)

 

Ulrika Britāne

Komisijas priekšsēdētāja
ulrika.britane [at] aizkraukle.lv