Dome Sabiedrība
Mobilā lietotne

Šomēnes aplikāciju veikalos “Play veikals” un “App store”  bezmaksas lejupielādei ievietota Aizkraukles novada mobilā lietotne “Aizkraukles novads”. Mobilā lietotne darbosies viedtālruņos un planšetdatoros. Novada viesus, bet jo īpaši Aizkraukles novadā deklarētos iedzīvotājus aicinām lejupielādēt jauno aplikāciju, jo iecerēts, ka tieši deklarētiem iedzīvotājiem ar lietotnes palīdzību būs iespējams saņemt priekšrocības un atlaides pašvaldības iestādēs un pie pašvaldības sadarbības partneriem – uzņēmējiem. 

Ikviens aplikācijas lietotājs varēs iesniegt ziņojumus pašvaldībai par dažādām problēmām un saimnieciskiem jautājumiem, pašvaldības noteiktajā kārtībā saņemt atbildi, ātri un ērti sazināties ar pašvaldības iestādēm, iesniegt iesniegumus pašvaldībai, izmantojot sagatavotās formas, sekot līdzi pašvaldības jaunumiem un pasākumiem, uzzināt par tūrisma pakalpojumiem un piedāvājumiem, izmantot interaktīvu Aizkraukles novada tūrisma objektu karti.

Savukārt Aizkraukles novadā deklarētie iedzīvotāji, autentificējoties ar “Latvija.lv” vienotās pieteikšanās moduli (stingrā autentifikācija), papildu iepriekš uzskaitītajam varēs piedalīties aptaujās un publiskajās apspriešanās, ārkārtas situācijās saņemt brīdinājuma ziņu no pašvaldības par nepieciešamo rīcību, saņemt priekšrocības un atlaides pašvaldības iestādēs un pie sadarbības partneriem.

Padomāts arī par tiem iedzīvotājiem, kuri nelieto viedierīces – rasta iespēja izveidot arī plastikāta Aizkraukles novada iedzīvotāja karti, kas nodrošinās priekšrocības, taču tā nebūs tik daudzfunkcionāla kā jaunā lietotne. Uz iedzīvotāja kartes būs norādīts kvadrātkods (QR kods), kartes numurs, personas vārds un uzvārds, līdzīgi kā tas tiks attēlots elektroniskajā kartes versijā lietotnē.

Apstiprināti arī saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā notiek Aizkraukles novada mobilās lietotnes izmantošana un Aizkraukles novada personalizētās iedzīvotāja kartes izsniegšana un lietošana Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tie paredz, ka maksa par iedzīvotāja kartes izgatavošanu un izsniegšanu personai ir 5 eiro, kas tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā. Lai saņemtu Iedzīvotāja karti, jāiesniedz pieteikumu, vēršoties kādā no Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, Aizkraukles novada apvienību pārvaldē, Skrīveru pagasta pārvaldē vai pagastu pakalpojumu centrā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), ja iedzīvotāja karte tiek iegādāta par samaksu –  arī maksājumu apliecinošu dokumentu par samaksas veikšanu (maksājums veicams uz pašvaldības bankas norēķinu kontu, maksājuma mērķī norādot: iedzīvotāja karte, personas vārds, uzvārds).

Ja iedzīvotājs, kurš vēlas iegādāties iedzīvotāja karti, atbilst kādai no kategorijām, kuras atbrīvotas no maksas par karti, līdzi jāņem arī statusu apliecinošu dokumentu no iedzīvotāja kartes izsniegšanas maksas atbrīvotām personām. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam pieteikumu paraksta to likumiskais pārstāvis (uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kas apliecina tiesības būt par likumisko pārstāvi). Korekti aizpildītu pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot to e-pastā: dome@aizkraukle.lv.

No iedzīvotāja kartes pirmreizējās izsniegšanas maksas ir atbrīvotas Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas līdz 18 gadu vecumam, pensionāri, politiski represētas personas, trūcīgas un maznodrošinātas personas, personas ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni), kā arī Aizkraukles novada Goda pilsoņi.

Jauno lietotni iedzīvotāji jau var ielādēt, tā darbojas. Savukārt plānots, ka jauno Aizkraukles novada iedzīvotāja karti sāks izsniegt aprīļa vidū.

piesakies

Patlaban lietotne vēl tikai sākusi funkcionēt, tāpēc aktuāls ir tās “piepildījums” ar izdevīgiem piedāvājumiem. Līdz ar to uzņēmēji, kuri aplikācijas “Aizkraukles novads” lietotājiem vēlas darīt zināmus savus izdevīgos piedāvājumus, kas varētu būt aktuāli gan novada iedzīvotajiem, gan visiem pārējiem aplikācijas lietotājiem, var tos iesūtīt, bet mēs padarīsim tos redzamus visiem. 

Kas jādara? 

  1. Sūti uzņēmuma rekvizītus un sadarbības partnera aplikācijas galvenā lietotāja vārdu, uzvārdu, e-pastu, telefona numuru uz e-pastu: mobapp@zzdats.lv
  2. Seko tālākajām instrukcijām. 
  3. Sadarbības partneru lietotnē iesūti aktuālo piedāvājumu Aizkraukles novadam. 

Gaidīsim uzņēmēju piedāvājumus, lai novada iedzīvotāji un viesi varētu saņemt tieši mūsu novada uzņēmēju pakalpojumus! 


Patlaban Aizkraukles novada lietotne pieejama tikai Latvijas teritorijā, bet tuvākajā laikā tā darbosies visā Eiropā.

Ja nevarat ielādēt lietotni vai ir kādas problēmas vai jautājumi, kas saistītas ar tās darbu, tos lūdzam sūtīt e-pastā info@aizkraukle.lv vai zvanīt pa tālruni +371 26671875.