Drošība Vide
Rīcība plūdu apdarudējuma gadījumā

 

pazeminājies ūdenslīmenis
ūdens paaugstināsies
Ūdenslīmenis pazeminājies Daugavā
Pļaviņās dzeltenais brīdinājums
Pļaviņās atcelts dzeltenais brīdinājums
Pļaviņās dzeltenais brīdinājums
Pļaviņās oranžais brīdinājums

Šogad ziemas sākums padevies sniegiem bagāts un vēss. Meteorologi lielu nokrišņu daudzumu un mainīgus laikapstākļus prognozē arī turpmākajās nedēļās, tāpēc šogad pastāv liela plūdu iespējamība. Atgādinām, kā savlaicīgi sagatavoties un rīkoties plūdu gadījumā.

Jau laicīgi jāpaveic:

 • jāizsmeļ notekūdeņu un tualetes bedres;
 • jānodrošina, lai ķīmiskās vielas un produkti atrastos drošās vietās;
 • jānorobežo vai jāizved atkritumi.

Plūdu draudu periodā:

 • jāklausās meteorologu brīdinājumi. Ziņas par plūdu apdraudētajām teritorijām iespējams skatīt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļvietnē www.meteo.lv plūdu riska informācijas sistēmā;
 • jāseko situācijas attīstībai un ūdens līmenim māju tuvumā, it īpaši vakarā, jo visbīstamākā ir ūdens līmeņa strauja celšanās naktīs;
 • savlaicīgi jāparūpējas par senioriem, bērniem un tiem, kas paši nespēj vai ir grūtības pārvietoties, kā arī par mājdzīvniekiem, laicīgi nogādājot viņus drošā vietā;
 • apdraudētajās ēkās jāpārvieto mantas no pagraba un pirmā stāva uz augšējiem stāviem, jānostiprina pagalmā esošie priekšmeti, lai ūdens tos nevarētu pārvietot;
 • savlaicīgi jāsagatavo soma ar pirmās nepieciešamības lietām ‒ dokumentiem, nepieciešamiem medikamentiem, naudu, apģērbu un apaviem, kā arī nelielu pārtikas rezervi;
 • jāsagatavo evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas, plostus u.c.);
 • pieejamā vietā jātur kabatas lukturīši, sveces vai citi gaismekļi. Ar tiem var signalizēt par savu atrašanās vietu, ja tas nepieciešams;
 • atsakoties evakuēties, iedzīvotājiem pašiem jānodrošina sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, apģērbu, apaviem un citām visnepieciešamākajām precēm iespējamajam plūdu periodam. Atteikumu no evakuācijas personai jāapstiprina rakstveidā, uzņemoties atbildību par sekām. Ārkārtējās situācijas izsludināšanas gadījumā var tikt piemērota piespiedu evakuācija.

Kad plūdi sākas, nekavējoties jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pa tālruņiem 112 vai 01, kā arī Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis pa tālruni +371 25207555 vai civilās aizsardzības speciālists Jurijs Maškovs pa tālruni +371 29474196, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu savlaicīgu palīdzību. Plūdu gadījumā nakts laikā izmantojiet kabatas lukturīšus un sveces, lai glābējiem signalizētu par savu atrašanās vietu. Ieteicams jau iepriekš saglabāt vajadzīgos tālruņa numurus.

Aizkraukles novada pašvaldības mobilās lietotnes lietotāji, kuri deklarējuši dzīvesvietu Aiviekstes pagastā vai Pļaviņās un iespējojuši (vai nav aizlieguši) savos tālruņu iestatījumos sūtīt Aizkraukles novada lietotnei uznirstošos paziņojumus, saņems brīdinājuma ziņas par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību.

Neplānotas evakuācijas gadījumā uzmanīgi klausieties un precīzi ievērojiet glābēju dotās norādes.

Noderīgi materiāli

Kā rīkoties plūdu draudu periodā - projekta SAFEFLOOD skrejlapa 

Kā rīkoties plūdu gadījumā? Kā sagatavoties? - projekta SAFEFLOOD buklets

Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā

Buklets par rīcību plūdu apdraudējuma gadījumā

Informācija par ārkārtas gadījumu somu un tās saturu