Sabiedrība Veselība
Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Atsākoties aktīvai ceļošanas sezonai, Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina ceļotājiem par iespēju pieteikt un bez maksas saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti jeb EVAK.

Īslaicīgi uzturoties citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē, EVAK sniedz iespēju nepieciešamības gadījumā saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējiem iedzīvotājiem. Pērn Latvijā ir izsniegtas vairāk nekā 144 tūkstoši EVAK, savukārt šī gada pirmajā ceturksnī – jau nepilni 43 tūkstoši.

EVAK apliecina, ka persona dzīvo kādā no iepriekš minētajām valstīm un ir tajā sociāli apdrošināta. Līdz ar to personai ir tiesības saņemt neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem un apjomam, kā tā tiek sniegta vietējiem iedzīvotājiem.

Apdrošināšanas kartes derīguma termiņš ir trīs gadi, tāpēc arī tie iedzīvotāji, kuriem jau ir EVAK, tiek aicināti pārliecināties par derīguma termiņu. Tas ir norādīts uz apdrošināšanas kartes un apskatāms e-veselības portāla sadaļā “Mans EVAK”. Ja derīguma termiņš ir beidzies, ieteicams laikus ieplānot EVAK atjaunošanu, jo vasarā apdrošināšanas noformēšanai klātienē var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Lai pieteiktu un saņemtu EVAK, iespējams:

  • iesniegt pieteikumu www.eveseliba.gov.lv sadaļā “Ģimenes ārsts un EVAK” – “Mans EVAK”;
  • vērsties klātienē kādā no NVD klientu apkalpošanas centriem (Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Smiltenē vai Daugavpilī);
  • nosūtīt pieteikumu pa pastu.

Piesakot apdrošināšanas karti attālināti, to varēs saņemt pa pastu iesniegumā norādītajā adresē. Plašāka informācija ir pieejama NVD tīmekļvietnē.

NVD informē, ka apdrošināšanas kartes saņemšanai nav vecuma ierobežojuma – to var noformēt gan zīdainim, gan senioram, jo katram ir vajadzīga sava apdrošināšanas karte. Pieteikt EVAK nepilngadīgai personai iespējams:

  • vēršoties klātienē kādā no NVD klientu apkalpošanas centriem (Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā, Smiltenē vai Daugavpilī). Šādā gadījumā mātei vai tēvam būs jāuzrāda savs personu apliecinošais dokuments;
  • autentificējoties www.eveseliba.gov.lv bērna profilā un iesniedzot pieteikumu sadaļā “Ģimenes ārsts un EVAK” – “Mans EVAK”, ja vecākam ir derīga EVAK karte. Ja vecākam nav pieteikta vai derīga EVAK karte, tad sākotnēji tā ir jāpiesaka vecākam.

Jāņem vērā, ka EVAK nesedz ārvalstīs noteiktos pacienta līdzmaksājumus un repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Līdz ar to, ja iedzīvotājs vēlas nodrošināties pret citiem riskiem, kas varētu gadīties ārvalstu braucienu laikā, papildus nepieciešams iegādāties ceļojuma apdrošināšanu. Vienlaikus NVD vērš uzmanību, ka trešo valstu pilsoņi, tai skaitā Latvijas nepilsoņi, nevar izmantot EVAK Norvēģijā, Šveicē, Lihtenšteinā, Islandē un Dānijā, izņemot, ja viņi ir bezvalstnieki, bēgļi vai ES pilsoņa ģimenes locekļi.