nosaka maksu pakalpojumiem

No 2024. gada 1. aprīļa stājies spēkā Aizkraukles novada tūrisma maksas pakalpojumu un novada bibliotēku cenrādis, savukārt no 2024. gada 1. maija mainīta ūdensapgādes un kanalizācijas maksa Kokneses pilsētā un Kokneses pagastā, bet no 2024. gada 1. jūnija stāsies spēkā jauns grupu mājas/dzīvokļu “Vīgante” un pansijas “Vīgante” maksas pakalpojumu cenrādis.

Nosaka maksu tūrisma objektos

Aizkraukles novada domes apstiprinātajā pašvaldības tūrisma maksas pakalpojumu cenrādī iekļauti Kokneses viduslaiku pilsdrupu, Vīgantes parka un Ērberģes muižas sniegto maksas pakalpojumu tarifi, kā arī izcenojums par citiem Tūrisma nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem.

Piemēram, biļete pieaugušajiem Kokneses viduslaiku pilsdrupu teritorijas apmeklējumam būs 2,50 eiro, bet Aizkraukles novada iedzīvotājiem, uzrādot Aizkraukles novada mobilās lietotnes QR kodu, būs jāmaksā 2,20 eiro. Jāņem vērā, ka dažāda veida atlaides biļetes cenai piemērotas gan politiski represētajām personām, gan senioriem un skolēniem (uzrādot atbilstošas apliecības) un ģimenēm. Cenas noteiktas arī citiem pakalpojumiem.

Kokneses viduslaiku pilsdrupās ir pieejama arī teritorijas noma, maksa par vienu stundu ir 105 eiro. Tuvojoties siltajai sezonai, aktuāla kļūst dažādu pasākumu un notikumu organizēšana ārtelpās, piemēram, kāzu svinības. Visvairāk laulību ārpus Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļas telpām pērn noslēgtas tieši Koknesē, un kā vienu no skaistākajām Kokneses vietām pāri izvēlas viduslaiku pilsdrupas.

Ērberģes muižā tiek piedāvātas ekskursijas. Grupai līdz deviņām personām šajā tūrisma sezonā būs jāmaksā 2,50 eiro katrai personai, par ekskursiju ar teatralizētu uzvedumu Ērberģes muižā un tās apkārtnē (grupā 10 un vairāk personu) – 8,50 eiro katram grupas dalībniekam. Arī šeit paredzētas atlaides vairākām iedzīvotāju grupām. Savukārt, ja pēc aktīvās atpūtas ir vēlme pavadīt vakaru dabā, tad tiek piedāvāta nakšņošanas iespēja Vīgantes parkā. Šis pakalpojums turpmāk maksās 7,50 eiro par vienu telti ar iekļautu ugunskura vietas izmantošanu, bet lapenes ar āra kamīnu izmantošana – 5,50 eiro par stundu.

Maksa norādīta kopā ar 21 % PVN.


Jauni bibliotēku pakalpojumi

Aizkraukles novada bibliotēku maksas pakalpojumu cenrādis papildināts un nedaudz mainīts izcenojums kopēšanas un datorizdrukas pakalpojumiem. Ir precizēta maksa par A4 lapu iesiešanu ar spirāli. Par iesiešanu līdz 50 lapām būs jāmaksā 1,19 eiro, līdz 100 lapām ‒ 1,37 eiro, līdz 200 lapām – 1,90 eiro, virs 200 lapām ‒ 2,20 eiro.

Turpmāk bibliotēku apmeklētājiem būs pieejami arī jauni pakalpojumi. Kā viens no tiem ir grāmatu ievākošana Pļaviņu bibliotēkā, kura izmaksās 1,17 eiro par vienu grāmatu. Tāpat arī klientiem būs iespēja saņemt informācijas resursu saraksta sastādīšanu un dokumentu pārrakstīšanas pakalpojumus, tie izmaksās 7,50 eiro par stundu (samaksa pēc patērētā laika). Pakalpojumu klāstam ir pievienota iespēja pasūtīt dažādus izdevumus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citām bibliotēkām ārpus novada, šī pakalpojuma maksa ir saskaņā ar pasta pakalpojumu izmaksām. Plašāka informācija par sniegtajiem pakalpojumiem pieejama bibliotēkās.


Koknesē mainīta ūdensapgādes un kanalizācijas maksa

Izvērtējot SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” lūgumu, Aizkraukles novada dome nolēma no 2024. gada 1. maija paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas maksu Kokneses pilsētā un Kokneses pagastā.

Ūdensapgādes maksa būs 1,71 eiro par kubikmetru un PVN (pašlaik – 1,58 eiro un PVN), par kanalizāciju – 3,05 eiro par kubikmetru un PVN (pašlaik – 1,92 eiro un PVN).

Izvērtējot 2023. gada ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumus un izdevumus, kapitālsabiedrība konstatēja, ka ar ūdenssaimniecību saistītie izdevumi pārsniedz ūdenssaimniecībā gūtos ieņēmumus, tāpēc nepieciešams pārskatīt tarifus.

Galvenie ar ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu saistītie izdevumi ir ūdenssaimniecībā nodarbinātā personāla, elektroenerģijas, iekārtu profilaktisko apkopju, remontdarbu un materiālu izmaksas.

Šobrīd ir būtiski pieaugušas darbaspēka, elektrības sadales, iekārtu tehnoloģisko apkopju un materiālu, ūdens, notekūdeņu un dūņu paraugu analīžu izmaksas. Daudzas iekārtas ir tehniski nolietojušās, un tām tiek plānots kapitālremonts.

Attīrīšanas iekārtās ir jānomaina vismaz simts difuzori (viena difuzora izmaksas apmēram 40 eiro). Četrās dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtās ir jāmaina filtrācijas materiāls (vienai iekārtai izmaksas ir apmēram 3000 eiro). Tas ir kalpojis apmēram deviņus gadus, un resurss ir nolietojies. Šogad plānots arī nomainīt filtrus divās iekārtās, nākamgad atlikušajās divās.

Maksa par pakalpojumiem norādīta ar 21 % PVN.


Par uzturēšanos “Vīgantē” būs jāmaksā vairāk

Energoresursu un citu izmaksu paaugstināšanās dēļ no 2024. gada 1. jūnija stāsies spēkā jauns grupu mājas/dzīvokļu “Vīgante” un pansijas “Vīgante” maksas pakalpojumu cenrādis.

Par uzturēšanos pansijā un grupu dzīvoklī personām ar garīga rakstura traucējumiem diennaktī būs jāmaksā 17,94 eiro. Par vienvietīgu istabu, ieskaitot izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem un koplietošanas telpām, atkarībā no platības mēnesī būs jāmaksā no 25,88 eiro līdz 45,96 eiro, par divvietīgu istabu ‒ no 20,36 līdz 45,96 eiro mēnesī. Iepriekšējo cenrādi dome apstiprināja 2022. gada 21. jūlijā.

Ar visiem cenrāžiem var iepazīties sadaļā Pašvaldība ‒ Maksas pakalpojumu cenrāži un pakalpojumu tarifi.