Dome Skrīveru pagasts Sociālie pakalpojumi
dienas centrs

Aizkraukles novada dome apstiprināja Skrīveru dienas aprūpes centra maksas pakalpojumu cenrādi, kas stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā.

Pašvaldības apmaksātus dienas aprūpes centra pakalpojumus ir tiesības saņemt personām ar garīga rakstura traucējumiem, ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušām personām, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personu grupām, kurām ir izteiktas socializācijas grūtības saskaņā ar sociālā darbinieka sociālās situācijas izvērtējumu un noteikumos noteikto kārtību. Klientiem tiek nodrošinātas grupu un individuālās nodarbības, kuras sniedz fizioterapeits, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, audiologopēds, radošo nodarbību speciālists, mākslas terapeits, kanisterapeits, mūzikas terapeits un citi speciālisti.

Dienas aprūpes centra maksas pakalpojumu cenrādi bija nepieciešams apstiprināt, lai pakalpojumus varētu saņemt tie Aizkraukles novada iedzīvotāji, kuriem tos nenodrošina no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un citu pašvaldību iedzīvotāji.

Cenrādis par vienu stundu ir šāds:

  • grupu nodarbība ar fizioterapeitu – 1,82 eiro (vienam cilvēkam grupā),
  • individuālā nodarbība ar fizioterapeitu – 21,83 eiro,
  • grupu nodarbība ar sociālo darbinieku – 1,27 eiro, individuāli – 14,73 eiro,
  • grupu nodarbība ar sociālo rehabilitētāju – 2,23 eiro, individuāli – 25,74 eiro,
  • grupu nodarbība ar audiologopēdu – 2,21 eiro, individuāli – 26,58 eiro,
  • radošās attīstības spēju nodarbība grupā – 1,75 eiro, individuāli – 21,03 eiro,
  • grupu nodarbība ar mākslas terapeitu – 3,69 eiro, individuāli – 44,29 eiro,
  • grupu nodarbība ar mūzikas terapeitu – 3,64 eiro, individuāli – 43,66 eiro,
  • grupu nodarbība ar kanisterapeitu – 2,12 eiro, individuāli – 25,41 eiro.

Uzturēšanās dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksā 27,38 par dienu.

Netraucējot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, dienas aprūpes centram papildus ir iespēja iznomāt telpas privātpersonām vai citām organizācijām līdzīgu pakalpojumu nodrošināšanai. Par telpu nomu atkarībā no platības jāmaksā no 3,79 eiro līdz 13,71 eiro par stundu, ieskaitot PVN.