kanalizācijas mašīna

Aizkraukles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa veikusi aprēķinus, lai noteiktu maksu transporta ar asenizācijas mucu pakalpojumiem Zalves, Mazzalves un Pilskalnes pagastā.

Pamatojoties uz šo aprēķinu, Aizkraukles novada dome nolēma apstiprināt maksu par asenizācijas pakalpojumu Zalves pagastā – 5,82 eiro par kubikmetru (bez PVN). Izbraucot ārpus Zalves ciema teritorijas, jāmaksā papildus 0,42 eiro par vienu kilometru.

Mazzalvē šis pakalpojums maksās 5,73 eiro par kubikmetru (bez PVN), izbraucot ārpus Ērberģes ciema teritorijas, jāmaksā papildus 0,61 eiro par vienu kilometru.

Savukārt Pilskalnes pagastā transporta ar asenizācijas mucu pakalpojums maksās 4,47 eiro par kubikmetru (cena bez PVN), bet, izbraucot ārpus Pilskalnes ciema teritorijas, papildus būs jāmaksā 0,26 eiro par katru nobraukto kilometru.

Maksas pakalpojumu cenrādis stāsies spēkā šī gada 1. martā.