Aizkraukle Izglītība
skolotāji

“Paliec savās skolotāja kurpēs, tik iekāp cita rudzupuķu pļavā!” uz šādu romantisku aicinājumu atsaucoties, 26. janvāri Aizkraukles novada vidusskolā tikās latviešu valodas un literatūras skolotāji un skolu vadība no piecām Latvijas skolām.

Pirms pieciem gadiem radies projekts vieno Aizkraukles, Olaines 1.vidusskolas,  Rīgas Juglas vidusskolas, Līvānu 1.vidusskolas  un Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotājus un administrāciju. Protams, dažus iepriekšējos gadus nācās izlaist tikšanos klātienē, jo iecerēto mērķu sasniegšanai “ZOOM” nederēja – katrs sadraudzības skolas skolotājs savā priekšmetā vada klātienes stundu “svešajā” klasē, pārējie kolēģi to vēro, pēc tam analizē un savstarpēji bagātinās pieredzē. 

Šogad satikušies, kolēģi atkal realizēja veiksmīgi izdomāto scenāriju – ciemiņi noskatījās latviešu valodas mācību stundas, kuras vadīja Aizkraukles novada vidusskolas skolotāji Lolita Ondzule, Zinta Rasnača un Dženeta Ošiņa, kā arī sešas stundas, kuras vadīja viesskolotāji.  

Tā kā nolemts, ka skolu vadība šīs stundas nevēro, to laikā direktori un mācību pārziņi diskutēja un dalījās pieredzē par skolas darba aktualitātēm,  skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības un projektu darba padziļinātajos priekšmetos savstarpējo salāgošanu, par skolēnu mācīšanās motivāciju, pieredzi plānošanā un citiem izaicinājumiem skolas darbā,  kā arī iepazina vēsturiski senāko pilsētas vietu – Vēstures un mākslas muzeju “Kalna Ziedi”, strādāja radošajā darbnīcā un apmeklēja arī skolas jauno vidusskolas piebūvi Draudzības krastmalā.  

Visās – 5., 6., 7., 9., 10 un 11. klasē – latviešu valodas stundās jaunu skatījumu uz mācībām guva gan skolēni, gan viesu, gan Aizkraukles skolotājas. Skolēni stundas noslēgumā izteica vērtējumu un teica paldies par iegūto. 

Dienas noslēgumā pedagogi tika aicināti uz līdzdomāšanu. “Mani uztrauc...”, “Ko darīt, ja...” -  pabeidzot šīs frāzes, katrs varēja atzīt sev aktuālākās problēmas skolas dzīvē. Atklājās, ka atbildēs bija daudz  kopīga. Lietderīgi bija kolēģu ierosinājumi, kā minētās problēmas mazināt. Viena no galvenajām – kā nodrošināt jaunu pedagogu ienākšanu skolās, kā tos atbalstīt un motivēt. Tas liecina, ka kādreiz ar romantisko rudzupuķi kā simbolisku zīmi iesāktā sadarbība jāturpina, lai ik pa laikam gūtu kolēģa pleca sajūtu, lai rastos jaunas idejas, kā strādāt.  

Vienojāmies, ka praktiskā sadarbība jāturpina, tādēļ jau pavasarī Mārupes Valsts ģimnāzijā notiks sporta skolotāju tikšanās. Ir ierosinājumi, ka turpināsim iesaistīt arī citu priekšmetu skolotājus. Šī pasākumiem bagātā diena vienlaikus bija gan profesionālās pilnveides, gan svētku diena.