Sabiedrība
atbalsta biedrību projektus

Aizkraukles novada dome šī gada nevalstisko organizāciju programmas konkursā no 37 saņemtajiem daudzveidīgajiem projektu pieteikumiem atbalstīja 29. Biedrību un nodibinājumu projektu īstenošanai šogad budžetā ieplānoti 14 500 eiro.

Piešķirtais finansējums

 • Aizkraukles novada senioru biedrības “Askrāde” projekts “Labiem darbiem cilvēks nekad nav par vecu” ‒ 600 eiro. Seniori iecerējuši organizēt Aizkraukles pilsētas un pagasta senioru ekskursijas uz ziedu parādi Pakrojā (Lietuva) un Vidzemes jūrmalu, Senioru dienas svinības un zaļumballi.
 • Biedrības “Atjauno muižu” projektā “Seminārs un meistarklase “Koka logi – kultūrvēsturiska un mūsdienīga vērtība Latvijas lauku arhitektūrā, ainavā un sabiedrībā”” ‒ 400 eiro. Mazzalves pagastā plānota lekcija un praktiska darbnīca.
 • Biedrības “Baltaine” projekts “Skaista mana tēva sēta” ‒ 400 eiro. Tiks organizēts apmācību cikls par dzīves telpas harmonisku izveidošanu vēsturiskā un mūsdienīgā skatījumā.
 • Biedrības “Bites” projekts “Vecbebru muižas stāsts” ‒ 800 eiro. Plānots apkopot un saglabāt vēstures liecības par Vecbebru muižu, tās digitalizēt, izveidot stendus par Vecbebru muižas kompleksa vēsturi un tos izvietot pie muižas ēkām un parkā pastaigu takā.
 • Biedrības “Daugavas abi krasti” projekts “Baltās Kazas sezonas atklāšanas regate” ‒ 770 eiro. Tiks organizētas sacensības komandām ar laivām un SUP dēļiem, sporta aktivitātes ģimenēm ar bērniem.
 • Biedrības “Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļas projekts “Biedrības “Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļas sabiedriskās aktivitātes 2024. gadā” ‒ 274 eiro. Plānots rosināt jauno paaudzi izzināt dzimtās vietas vēstures mantojumu, rūpēties par brīvības cīnītāju, kuru dzīves gaitas saistās ar Koknesi, piemiņas saglabāšanu.
 • Biedrības “Ērberģietes” projekts “Āķis lūpā…” ‒ 400 eiro. Notiks dažādas aktivitātes jaunu prasmju apgūšanai saistībā ar vides sakārtošanu un svētku svinēšanu.
 • Mednieku kluba “Ērberģe” projekts “Orientēšanās ar izdzīvošanas elementiem Mazzalves jauniešiem kopā ar tēviem” ‒ 600 eiro. Plānots organizēt orientēšanās sacensības, izdzīvošanas spēli, attīstot prasmes orientēties dabā, mācot sadarboties, izmantot dabas materiālus un dabas īpatnības nestandarta situācijās.
 • Biedrības “Greblis” projekts “Satiekamies Secē!” ‒ 400 eiro. Iecerēts organizēt kopīgas iedzīvotāju saliedēšanas aktivitātes, rīkot vietējo uzņēmēju meistarklasi un tirdziņu, āra dārza spēles, piepūšamās atrakcijas.
 • Invalīdu biedrības “Sudrabegles” projekts ‒ 500 eiro. Plānots noorganizēt trīs radošās darbnīcas, tostarp atbalstot ukraiņus, iegādāties materiālus un galda spēles, doties pieredzes braucienā uz Kurzemi un Latgali.
 • Biedrības “Irši iedvesmo” projekts “Piknika un atpūtas vietas izveide pie Iršupītes” ‒ 400 eiro. Iecerēts labiekārtot un sakārtot pagasta vietas.
 • Biedrības “Kalnaziedu godi” projekts “Gleznotāju plenērs “Kalnaziedu” vēsturiskajā kompleksā” ‒ 400 eiro. Paredzēts apzināt Aizkrauklē novadā dzīvojošus vai dzimušus profesionālos māksliniekus un pulcēt plenērā, lai gleznotu “Kalnaziedu” kultūrvēsturiskā kompleksa ainavas, izveidot gleznu ceļojošo izstādi.
 • Biedrības “Koprades pietura” projekts “Tekstila atjaunošanas nodarbību cikls “No defekta par efektu ar krāsas pieskārienu”” ‒ 500 eiro. Plānots rīkot apģērba un aksesuāru apdrukas darbnīcas.
 • Biedrības “Kopsolis” projekts “Būsim kopā Baltu vienības dienā!” ‒ 688 eiro. Iecerēta Kriškalnu parka sakopšana, meistarklases latviskās dzīvesziņas iepazīšanā un amata prasmju apgūšanā dažāda vecuma cilvēkiem.
 • “Kora “Alaine” biedrības” projekts “Senioru kora “Alaine” 25 gadu jubilejas gads” ‒ 100 eiro. Ieplānots pasākumu cikls no aprīļa līdz septembrim, iesaistot Aizkraukles novada seniorus.
 • Kultūras un izglītības biedrības “Jaunrades un attīstības darbnīca” projekts “No māla pikas līdz izdedzinātam traukam āra ceplī melnajā reducētajā dedzināšanas tehnoloģijā” ‒ 353 eiro. Pļaviņu svētku laikā plānotas aktivitātes, iesaistot Pļaviņu Mākslas skolas pedagogu kolektīvu.
 • “Kultūras veicināšanas biedrības” projekts “Ar otu un karoti Sēlijas virtuvē” ‒ 495 eiro. Tiks veicināta un stiprināta Sēlijas kulinārā mantojuma fiksēšana ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem ‒ glezniecību un recepšu pierakstiem, rezultātus atainojot izstādē.
 • Biedrības “Nirica” projekts “Izkrāso Neretu!” ‒ 400 eiro. Neretas svētku laikā plānota gleznošanas meistarklase un sietspiedes meistarklase.
 • Biedrības “Pērses krasts” projekts “Eiropas Kultūras mantojuma dienas 2024” ‒ 800 eiro. Paredzēts izveidot ekspozīciju/izstādi “Daugavas Sama stāsts” un noorganizēt pasākumu Eiropas Kultūras mantojuma dienu laikā.
 • Latvijas politiski represēto apvienības Aizkraukles nodaļas projekts ‒ 400 eiro. Iecerēts rīkot pasākumus politiski represētajām personām.
 • Biedrības “Saules aka” projekts “145 gaismas gadi” ‒ 500 eiro. Plānots organizēt Sunākstes pagasta pamatskolas 145 gadu jubilejas pasākumu – bijušo skolas audzēkņu, absolventu, pedagogu kolektīva, darbinieku un skolas draugu tikšanos Sunākstē senioriem.
 • Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Seces draudzes projekts “Vasaras noskaņas koncerts Seces baznīcā” ‒ 400 eiro. Finansējumu iecerēts izmantot koncerta organizēšanai baznīcā.
 • Biedrības “Sēlijas laivas” projekts “Atklāt, izcelt un lepoties. Dabas tūrisms Sēlijā” ‒ 500 eiro. Paredzēts stiprināt dabas tūrisma prestižu novada bērniem un jauniešiem, projekta aktivitātēs iesaistot novada skolu audzēkņus.
 • Kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” projekts “Sēlijas tūrisma tirgus Ērberģē” ‒ 400 eiro. Plānots noorganizēt tradicionālo Sēlijas tūrisma tirgu.
 • Biedrības “Sēļu klubs” projekts “Zalves mežu noslēpumi” ‒ 600 eiro. Iecerēts sagatavot muižas mājas “mednieku spārna” telpas un dabas ekspozīciju, rīkot braucienu “Pa meža noslēpumu takām”, nodarbību “Meža aptieka”, sarīkot koncertu.
 • Biedrības “Staburags” projekts “Foto darbu izstāde “Sēlijas rudens”” ‒ 600 eiro. Staburaga Saieta nama izstāžu zālē paredzēts iekārtot Staburaga pagasta un Aizkraukles novada fotoamatieru darbu izstādi.
 • Biedrības “Upmales mantinieki” projekts “Pa zemes un zvaigžņu ceļiem neretieši iet” ‒ 620 eiro. Iecerēti pārgājieni-ekspedīcijas, elektroniskās grāmatas izdošana par etnogrāfu Miķeli Skruzīti, grāmatas atvēršanas svētki.
 • Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrības projekts “Biedrību sadraudzības diena ar meistarklasēm” ‒ 400 eiro. Paredzētas radošas, netradicionālas un izzinošas aktivitātes visas dienas garumā, sekmējot nevalstisko organizāciju aktivitātes un sadarbību vietējā kopienā.
 • Biedrības “Tēlnieka Voldemāra Jākobsona kultūrvēsturiskais mantojums” projekts “Akmens modinātāja mūžs Pērses meitenes dziesmā” ‒ 800 eiro. Plānots sarīkot atceres pasākumu tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā Bebru pagasta “Galdiņos”, veltītu tēlnieka 125 gadu jubilejai, atklāt tēlnieces Vijas Dzintares izstādi, skatītājus aicināt apmeklēt koncertuzvedumu par Koknesi “Pērses meitene”.

Ja visi pieteiktie projekti tiks realizēti, tad otrs projektu konkurss šogad netiks izsludināts.