Drošība
šaušanas atļāujas

Saistībā ar likumdošanas izmaiņu stāšanos spēkā ieroču īpašnieki tiek aicināti laicīgi vērsties Valsts policijā pie atļauju sistēmas grupas inspektora pēc savas dzīvesvietas un saņemt jaunu ieroču glabāšanas atļauju, nēsāšanas atļauju un ieroču kolekcijas atļauju, ievērojot likumā noteikto termiņu.

2019. gada 10. aprīlī stājās spēkā “Ieroču aprites likums”, un ņemot vērā šā likuma pārejas noteikumu 8. punktu, kurā noteikts, ka ieroča glabāšanas atļauja, nēsāšanas atļauja un ieroču kolekcijas atļauja, kas līdz šī likuma spēkā stāšanās dienai tika izsniegta uz nenoteiktu laiku, ir derīga līdz 2023. gada 14. septembrim un 9. punktu, kurā noteikts, ka ieroča nēsāšanas atļauja, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai tika izsniegta uz 10 gadiem, ir derīga līdz atļaujā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 14. septembrim.

Ja ieroča glabāšanas atļaujai, nēsāšanas atļaujai un ieroču kolekcijas atļaujai ir beidzies derīguma termiņš (norādīts dokumentā vai noteikts ar likumu), atļauja kļūst nederīga. Ja ierocis tiek glabāts bez derīgas ieroča atļaujas, personu var saukt pie likumā paredzētās atbildības.

Tāpēc ieroču īpašnieki tiek aicināti laicīgi vērsties Valsts policijā pie Atļauju sistēmas grupas inspektora pēc savas dzīvesvietas un saņemt jaunu ieroču glabāšanas atļauju, nēsāšanas atļauju un ieroču kolekcijas atļauju, ievērojot likumā noteikto termiņu. Valsts policija aicina neatlikt to uz pēdējo brīdi.