Aizkraukle Projektu aktualitātes
skolas iela

Aizkrauklē, Skolas ielā, 20. oktobrī atjaunota satiksme, un autovadītāji atkal var izmantot šo ceļa posmu.

Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvaldnieks Aigars Zīmelis informē, ka vēl atlikuši sīki darbi, tomēr iedzīvotāju ērtībām, atvieglojot viņu ikdienu, nolemts ielu atvērt satiksmei. Ielas svinīgā atklāšana paredzēta šī gada novembra beigās vai decembra sākumā, līdz tam iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.

Skolas ielā pārbūves darbi tika uzsākti 2022. gada novembrī, tos veica SIA “Asfaltbūve”, komunikācijas ierīkoja apakšuzņēmējs SIA “Selvils būve”. Būvniecības sākuma gaitā iela satiksmei tika slēgta tikai daļēji, bet vēlāk pilnībā. Ielas būvdarbu laikā tika noņemta vecā seguma virskārta un pārbūvētas komunikācijas. Ielā 364 metru garumā atjaunots asfalta segums, izbūvētas gājēju ietves, ierīkots apgaismojums, pārbūvēti ūdens un lietus kanalizācijas tīkli.

Skolas ielas pārbūve Aizkrauklē notika saistībā ar projektu “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta”.

Ielas pārbūves kopējās izmaksas ir 562 547,15 eiro, 60 procentu no attiecināmajām izmaksām jeb 286 227 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 2,65 procenti jeb 12 627,66 eiro – valsts budžeta dotācija, bet 263 692,49 eiro — pašvaldības finansējums.

Projekta “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta” Nr. 5.6.2.0/22/I/012. Tas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.

eraf logo