Jauniešiem
Skolēnu darbs

Jau otro gadu pēc kārtas Aizkraukles novada pašvaldībā tiek rīkots konkurss par darba vietu sadalījumu skolēnu vasaras nodarbinātības īstenošanai novadā. Piedalīties tiek aicināti Aizkraukles novadā deklarētie jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālajās izglītības iestādēs.

Skolēni, kuri vēlas strādāt Aizkraukles novada pašvaldībā un tās iestādēs, tiek aicināti iepazīties ar pašvaldības izstrādāto kārtību un iesniegt pieteikuma anketu, aprakstot savu motivāciju strādāt kādā no pašvaldības piedāvātajām darba vietām. Konkursa īstenošanas laiks ir no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 10. aprīlim. Skolēnu nodarbinātība norisināsies no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. augustam. 

Pieteikumus dalībai konkursā var iesniegt:

Skolēnu pieteikumus līdz 25. aprīlim atklāta konkursa kārtībā izvērtēs speciāli šim mērķim izveidota komisija. Atbildes konkursa dalībniekiem tiks sniegtas noteikumos minētajā kārtībā. 

Aizkraukles novada pašvaldībā un tās dibinātajās iestādēs šovasar skolēniem pavisam būs 127 darba vietas ar pilnu amata likmi, nodrošinot valstī noteikto minimālo darba algu – 700 eiro pirms nodokļu nomaksas.

 

Lai nodrošinātu pārskatāmu un godīgu skolēnu vasaras nodarbinātības aktivitāšu īstenošanu Aizkraukles novada pašvaldībā un tās dibinātajās iestādēs, tika izstrādāti un pieņemti noteikumi Nr. 2024/6 “Skolēnu vasaras nodarbinātības organizēšanas kārtība Aizkraukles novada pašvaldībā”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldība par kārtējā budžetā paredzētajiem līdzekļiem nodrošina skolēnu vasaras nodarbinātības aktivitātes un skolēnu atlases kārtību. Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošana tiek īstenota sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

Sīkākai informācijai lūgums vērsties pie jaunatnes lietu speciālistes Līgas Kriškijānes pa tālruni +371 28335806, e-pasts: liga.kriskijane@aizkraukle.lv, vai pie skolēnu vasaras nodarbinātības koordinatoriem: 


Noteikumi Nr. 2024/6 "Skolēnu vasaras nodarbinātības organizēšanas kārtība Aizkraukles novada pašvaldībā"