Jauniešiem Jaunjelgava
festivāls "Saules ritmi Sēlijā"

13. aprīli Jaunjelgavas Kultūras centrā tradicionālajā bērnu un jauniešu popgrupu festivālā “Saules ritmi Sēlijā” piedalījās 15 kolektīvi no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Ogres, Salaspils un Valmieras.

Koncertā divarpus stundu garumā izskanēja 30 dziesmas. Festivāla organizatore Una Arbidāne stāsta, ka repertuārs bija visu dziedātāju brīva izvēle, un daļa kolektīvu izpildīja dziesmas, ar kurām gatavojas piedalīties kādā no konkursiem, tādējādi gūstot skatuves pieredzi un slīpējot koncertēšanas prasmes. Festivālā kolektīvu sniegumu žūrija nevērtēja, dalībnieki ar lielu emocionālu atdevi dziedāja savam un citu priekam un bija gandarīti par jauko, sirsnīgo atmosfēru, iespēju satikties un gūt emocionālu baudījumu, vērojot citu kolektīvu priekšnesumus.

Festivālā piedalījās trīs popgrupas “Svilpastes” no Ogres (10‒12, 12‒13 un 14‒16 gadus veci dalībnieki; vadītājas Ilze Miezere, Ināra Arbidāne), sešas popgrupas no Valmieras ‒ “Smaidulīši”, “Smaiduļi”, “Smaidiņi”, “Smiley”, “Smiley Girls” un “Little Smile” (vadītāja Iluta Dundere), popgrupas no Aizkraukles “Sprakšķi”, “Unikumi”, Aizkraukles novada Interešu izglītības centra jaunākā popgrupa un vokāla grupa “Fridrihštate” no Jaunjelgavas (visus šos kolektīvus vada Una Arbidāne), divas popgrupas “Fantāzija” no Salaspils (mazie un lielie dziedātāji; vadītāja Inga Treibaha). Pasākumu vadīja influenceris Armands Jaunzems.

Festivāls “Saules ritmi Sēlijā” Jaunjelgavā notiek kopš 2017. gada. Tā iniciatori ir trīs ‒ vairāku popgrupu vadītāja Una Arbidāne, tagadējā Kultūras pārvaldes metodiķe Anita Ostrovska, kura tolaik bija Jaunjelgavas Kultūras centra direktore, un vokālās grupas “Tikai tā” vadītājs Jānis Ostrovskis. Pirmajā festivālā Jaunjelgavā pulcējās bērni un jaunieši no Seces, Aizkraukles, Cēsīm, Ogres, Salaspils un Skaistkalnes. Piedalījās dziedātāji dažādos sastāvos ‒ popgrupas, vokālās grupas un ansambļi, taču ar laiku tika nolemts, ka tas būs tikai popgrupu festivāls. Sākotnēji festivāls bija iecerēts Sēlijas popgrupām, bet tagad tas ir pāraudzis Sēlijas robežas un kļuvis par plašāka mēroga pasākumu, kurā labprāt piedalās popgrupas no dažādām Latvijas vietām, tostarp kolektīvi, kuri ir guvuši labus sasniegumus dažādos Latvijas mēroga konkursos.

Festivāls