Bebru pagasts Skrīveru pagasts
tarifi

Bebru pagastā no šī gada 1. jūnija jāmaksā vairāk par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, savukārt Skrīveru pagastā jauni tarifi stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā.

Ņemot vērā Bebru pagasta pakalpojumu centra vadītājas iesniegumu ar lūgumu apstiprināt ūdenssaimniecības sniegto pakalpojumu tarifus, Aizkraukles novada dome nolēma no 1. jūnija noteikt šādus tarifus par vienu kubikmetru: ūdensapgādes tarifs – 1,58 eiro bez PVN (iepriekš – 0,68 eiro) un kanalizācijas tarifs – 2,19 eiro bez PVN (iepriekš – 0,95 eiro). Ūdens patēriņa norma paliek nemainīga – 2,5 kubikmetri mēnesī vienam iedzīvotājam, kura dzīvoklī nav ierīkots ūdens skaitītājs.

Ūdens un kanalizācijas pakalpojumus Bebros nodrošina pagasta pārvaldes komunālā nodaļa, un tarifs nav mainīts kopš 2012. gada. Lēmums par tarifa palielināšanu pieņemts energoresursu cenas kāpuma un minimālās algas pieauguma dēļ.

Jaunie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Skrīveros stāsies spēkā nevis no šī gada 1. augusta, kā sākotnēji bija paredzēts, bet no 1. jūlija. Šāds lēmums ar novada domes akceptu pieņemts, lai nodrošinātu SIA “Skrīveru saimnieks” ūdenssaimniecības nozares radīto zaudējumu maksimālu samazināšanu.

No 1. jūlija Skrīveru, Zemkopības institūta un Klidziņas ciemā tarifi noteikti šādā apmērā: centralizētās ūdensapgādes tarifs – 1,377 eiro par kubikmetru (bez PVN); centralizētās kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 3,408 eiro par kubikmetru (bez PVN).

Saskaņā ar SIA “Skrīveru saimnieks” pamatojumu jaunas maksas noteikšanas nepieciešamību radīja straujais energoresursu izmaksu pieaugums, kas nebija iekļauts esošajos tarifos, kā arī personāla izmaksu pieaugums, kas veidojās līdz ar minimālās algas pieaugumu.