Dome Izglītība
zita šteinberga

No 1. decembra Bebru pamatskolas direktores amatā stāsies līdzšinējā Pērses sākumskolas direktora pienākumu izpildītāja Zita Šteinberga. 

Lai nodrošinātu Pērses sākumskolas vadību un darbību, kā arī dokumentu apriti, Zitai Šteinbergai uzdots no šī gada 1. decembra veikt arī papildu darbu – Pērses sākumskolas direktora pienākumus ar direktora pilnvarām un paraksta tiesībām. 

Iepriekšējā Bebru pamatskolas direktore un vispārējās pamatizglītības skolotāja Lidija Degtjareva darba attiecības pārtrauca no šī gada 31. oktobra pēc pašas vēlēšanās, tādēļ ar Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu tika izveidota pretendentu atlases komisija un izsludināts Bebru pamatskolas direktora amata konkurss. Pēc Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļvietnē un Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā izsludinātās pieteikšanās Bebru pamatskolas direktora amatam tika saņemti divi pieteikumi. Pretendentu atlases komisija, izvērtējot kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām, ierosināja par direktori iecelt Zitu Šteinbergu, un dome viņu apstiprināja amatā.  

Zita Šteinberga Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē ieguvusi bakalaura grādu vides zinātnē, pēc tam Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē ‒ pirmā līmeņa profesionālo augstāko pirmsskolas skolotāja izglītību, bet no šī gada septembra Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē studē maģistra līmeņa programmā “Izglītības vadība”. Pērses sākumskolas direktora pienākumus viņa pilda kopš 2022. gada septembra, pirms tam pedagoģisko pieredzi guvusi kā Pērses sākumskolas pirmsskolas skolotāja. Savukārt vēl pirms tam apmēram 14 gadus strādājot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vecākās ekspertes amatā, guvusi pieredzi normatīvo aktu izstrādē, informatīvo ziņojumu gatavošanā un iesniegšanā Ministru kabinetā, sūdzību un iesniegumu izskatīšanā. 

Jaunā direktore sevi raksturo kā cilvēku ar augstu atbildības izjūtu un precizitāti, ir komunikabla, radoša, atbildīga un atsaucīga, ātri spēj pielāgoties dažādām dzīves situācijām, ir gatava papildus apgūt visas nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai veiksmīgi pildītu direktores pienākumus. 

“Iespēja strādāt Bebru pamatskolā man šķiet saistoša, jo izglītības iestāde ir nozīmīgs pamats katra bērna personības un mācību attīstībā,” saka Zita Šteinberga. “Līdzšinējais pēdējo divu gadu darbs Pērses sākumskolā, veicinot mācību procesa kvalitātes nodrošināšanu un skolēnu izaugsmes attīstību, man ir devis vērtīgu profesionālo pieredzi. Mani iedvesmo iespēja ietekmēt un veicināt skolēnu zināšanu un personiskās izaugsmes procesu, kā arī radīt pozitīvu un stimulējošu mācību vidi. Skola ir mācību un mācīšanās organizācija, vienlaikus tā ir vieta, kurā iespējams radīt inovācijas un izstrādāt stratēģijas, lai atbalstītu skolēnu sasniegumus un veicinātu labklājību. Manas prasmes vadībā, komunikācijā un sadarbībā, kā arī manas spējas veidot pozitīvas attiecības ļaus efektīvi veidot un vadīt skolas kopienu. Esmu gatava uzņemties Bebru pamatskolas direktores pienākumus un veidot nākotni, kurā skolēni varēs gūt augstākos sasniegumus un būt lepni par skolu, kurā tie guvuši zināšanu pamatus.”