Iršu pagasts Sabiedrība Kultūra
atbalsta biedrības

Aizkraukles novada pašvaldība finansiāli atbalstīs biedrības “Baltaine” projektu par radošās darbnīcas “Saule brauca augstu kalnu” rīkošanu, piešķirot 599,50 eiro. Tāpat atbalstīta arī biedrības “Irši iedvesmo” iecerētā pasākuma rīkošana Iršos.

Aizkraukles novada pašvaldības saņēmusi biedrības “Baltaine” projekta pieteikumu radošās darbnīcas “Saule brauca augstu kalnu” finansiālam atbalstam, lūdzot piešķirt 599,50 eiro.

Projektā interesentus paredzēts iepazīstināt ar saules raksta zīmi, dziedāt saules dziesmas, mācīties rotaļas un dejas, kā arī izveidot un ierīkot sienas dekoru “Saules gads”. Tajā piedalīsies biedrības “Baltaine” biedri un sadarbības partneri no citām Aizkraukles novada biedrībām, folkloras kopu dalībnieki un citi interesenti. Plānoti plaši publicitātes un informācijas pasākumi.

Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes apstiprināto nolikumu “Par kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldība finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas”, dome lēma atbalstīt projekta pieteikumu un piešķirt biedrībai 599,50 eiro.

Atbalstīts arī biedrības “Irši iedvesmo” projekta pieteikums. Šī projekta mērķis ir Iršu pagasta ģimeņu garīgo un ģimenisko vērtību popularizēšana un aktualizēšana. Projekta ietvaros paredzētas radošās darbnīcas ģimenēm, izstāde, koncerts un starpkonfesionāls svētbrīdis “Baznīcu nakts” ietvaros, kurš tiks translēts plašākai sabiedrībai. Plānoti plaši publicitātes un informācijas pasākumi.

Iecerēts, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 25 Iršu pagasta ģimenes. Biedrībai “Irši iedvesmo” piešķirti 600 eiro.

Līdzekļi projektu īstenošanai piešķirti no Aizkraukles novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem sabiedriskām organizācijām.