Izglītība Sociālie pakalpojumi
pusdienas skolā

Aizkraukles novada Sociālais dienests pieņem iesniegumus pabalsta piešķiršanai brīvpusdienām bērniem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un ģimenēm ar bērnu aizbildnībā, bērniem ar invaliditāti, ja bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai mācās 5.12. klasē Aizkraukles novada skolās vai Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā un tajās netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.

Iesniegumu par brīvpusdienām var iesniegt dzīvesvietai tuvākajam Sociālā dienesta sociālajam darbiniekam, kā arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai pie šīm iestādēm to ievietot dokumentiem paredzētajās pastkastēs. Iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, var sūtīt arī elektroniski e-pastā: soccentrs@aizkraukle.lv vai Aizkraukles novada Sociālajam dienestam e-adresē.

Iesniegumus brīvpusdienu pabalsta piešķiršanai vecākiem vēlams iesniegt līdz 26. augustam. Šim pabalstam nākamajam mācību gadam jāpiesakās arī tām ģimenēm, kuras šāda veida atbalstu saņēmušas agrāk.

Bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta un iesniegums nav jāraksta, ja bērns apmeklē Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādi “Čiekuriņš”, Bebru pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte”, Seces pirmsskolas izglītības iestādi “Vasariņa”, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiāli “Zīļuks”, Bebru, Daudzeses, Mazzalves un Seces pamatskolu, Pērses sākumskolu, Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” speciālo pirmsskolas grupu.

Iesniegums ēdināšanas pabalsta piešķiršanai

Edvarts Pāvulēns

Vadītājs - Apmeklētājus pieņem Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, 29. kab. pirmdienās plkst. 14.00–18.00
edvarts.pavulens [at] aizkraukle.lv