Izglītība Sociālie pakalpojumi
brīvpusdienas

Saistībā ar grozījumiem saistošajos noteikumos  “Par Aizkraukles novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem”, tagad tajos iekļauta norma, ka pabalstu ēdināšanas  izdevumu segšanai izglītības iestādē piešķirs arī bērniem ar invaliditāti, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādi Aizkraukles novadā un tajā  netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.

Pabalstu piešķirs mācību gadam, to pārskaitot pakalpojuma sniedzējam. Atbalsts tiek piešķirts no 1. oktobra.

Bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta un iesniegums nav jāraksta, ja bērns apmeklē Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādi “Čiekuriņš”, Bebru pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte”, Seces pirmsskolas izglītības iestādi “Vasariņa”, Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiāli “Zīļuks”, Bebru, Daudzeses, Mazzalves un Seces pamatskolu, Pērses sākumskolu, Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” speciālo pirmsskolas grupu.

Tās ģimenes, kurām šis pabalsta pienākas, iesniegumu var iesniegt sociālajā dienestā pie dzīvesvietai tuvākā sociālā darbinieka, kā arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai ievietot to dokumentiem paredzētajās pastkastītēs pie šīm iestādēm. Iesniegumu, parakstītu ar elektronisko parakstu, var sūtīt arī elektroniski e-pastā: soccentrs@aizkraukle.lv vai Aizkraukles novada Sociālajam dienestam e-adresē.

Iesniegums ēdināšanas pabalsta piešķiršanai

Edvarts Pāvulēns

Vadītājs - Apmeklētājus pieņem Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, 29. kab. pirmdienās plkst. 14.00–18.00
edvarts.pavulens [at] aizkraukle.lv