ceļu rekonstrukcija

Lai varētu atjaunot ceļus Aizkraukles, Kokneses, Seces un Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas un Pļaviņu pilsētā, Aizkraukles novada dome nolēma Valsts kasē aizņemties 4,7 miljonus eiro.

Noslēdzoties astoņu novada teritorijā esošu ceļu rekonstrukcijas darbu iepirkumam, Aizkraukles novada dome lēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 4 726 226 eiro apmērā šo projektu īstenošanai.

Kopumā iecerēts rekonstruēt 11,327 km ceļu, tostarp 1,144 km ar asfalta segumu. Atjaunot paredzēts ceļu “Ausmas – kapi” Aizkraukles, “Robežnieki – Bajāri – Aperāni” Seces, “Tapaskrogs – Daudzese” un “Pelši – Strautiņi” Daudzeses pagastos, kā arī “Bilstiņi – Atradze” un “Pīlādžlauka ceļš” Kokneses pagastā,  “Jaunā iela 21 – Jaunjelgavas robeža” Jaunjelgavā un Daugavas ielas posmu no Raiņa līdz Upes ielai Pļaviņu pilsētā.

Aizņēmums tiks ņemts uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2026. gada aprīlim. Līdzekļi aizņēmuma līdzfinansējumam 15% apmērā, kā arī autoruzraudzības un būvuzraudzības apmaksai plānoti šī gada budžetā, par šo summu palielinot ieņēmumus par zemes, meža īpašuma pārdošanu.