Bebru pagasts
Jolanta
Foto: Vitālijs Prutskis

No šodienas, 18. maija, Bebru pagasta pakalpojumu centru vada koknesiete Jolanta Mašinska, kurai jau ir pieredze pašvaldības darbā.

Vairāk nekā divus mēnešus Kokneses apvienības pārvalde atkārtoti izsludināja pieteikšanos uz Bebru pagasta pakalpojumu centra vadītāja vakanci.

Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs Ilmārs Klaužs informē, ka pārvaldē iesniegti trīs pieteikumi. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, ar Aizkraukles novada domes rīkojumu apstiprinātā pretendentu vērtēšanas komisija uz darba interviju uzaicināja divus pretendentus. Saskaņā ar balsojuma rezultātiem darba līgumu nolemts slēgt ar Jolantu Mašinsku.

“Jolanta jau ir strādājusi Bebru pagasta pārvaldē, un par viņas darbu saņemtas pozitīvas iedzīvotāju atsauksmes,” saka Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs Klaužs.

Jolanta Mašinska Bebru pagasta pārvaldē strādājusi no 2018. gada līdz 2020. gadam, veicot kultūras darba organizatores un tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja vadītājas pienākumus.

Viņa Latvijas Kultūras koledžā ieguvusi kultūras darba organizatora – svētku režisora izglītību, bet pašreiz gatavojas absolvēt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu, lai iegūtu sociālā darba speciālista kvalifikāciju.

Jolantas darba gadi visvairāk saistīti ar līdzšinējo Pļaviņu novadu – no 1994. līdz 1998. gadam viņa ir strādājusi Pļaviņu kultūras namā, ilgstoši veikusi arī citus darba pienākumus pašvaldībā.

Sākot darbu Bebru pagasta pakalpojumu centrā, jaunā vadītāja teic: “Strādājot kopā ar jau iepazītiem kolēģiem, sadarbojoties ar iestādēm Bebru pagastā un citām pašvaldības institūcijām, turpināsim attīstīt un pilnveidot Bebru pagasta pakalpojumu centra darbu, veidot draudzīgu vidi ikvienam pagasta iedzīvotājam. Bebru pagasts var lepoties ar savu kultūrvēsturisko mantojumu, kultūras un sporta tradīcijām – kopīgi turpināsim visu labi iesākto. Risināsim jautājumu par kultūras darba speciālista vakanci Bebru pagastā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras pasākumu piedāvājumu. Šobrīd Bebru pagastā patvērumu radušas ļoti daudzas ukraiņu ģimenes – ar dažādām aktivitātēm veicināsim viņu iekļaušanos pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

Jau iepriekš strādājot Bebros, sajutu cilvēku sirsnību un atsaucību. Uzklausīšu viņu vēlmes, lai mums kopīgi izdodas radīt sakārtotu un pievilcīgu vidi, celt godā senās tradīcijas un radīt jaunas, lai Bebru pagasts top par vietu, kur vēlētos dzīvot ikviens novadnieks.”