stends

Skanot kokles melodijām un dziesmām par mūsu likteņupi un ieklausoties sendienu stāstos, 23. marta vakarā Aizkraukles novada Kokneses tūrisma informācijas centrā sirsnīgā gaisotnē noritēja interaktīvā informācijas stenda “Daugavas laivinieka stāsts” atklāšanas pasākums. Savukārt šodien šādus stendus atklās arī Jaunjelgavas tūrisma informācijas punktā un Staburaga saieta namā.

Interaktīvie informācijas stendi, kas novietoti trijās vietās – Koknesē, Jaunjelgavā un Staburagā, izgatavoti projekta Nr.LLI-474 “Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi (Living rivers)” ietvaros. Projektā par galveno mērķi tika izvirzīta tūrisma attīstība, kas balstīta uz vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm. Ar interaktīvo stendu palīdzību mums ir iespēja doties virtuālajā ceļojumā pa Daugavas senleju no Vīgantes parka līdz Jaunjelgavai, iekļaujot ievērojamākos objektus abos Daugavas krastos pirms Daugavas uzpludināšanas, kā arī Jaunjelgavu kā seno tirdzniecības pilsētu.

Interaktīvi stendi ir tapuši veiksmīgā sadarbībā ar uzņēmumu “SIA Aspired” no Ventspils, uzņēmuma pārstāvji šajā dienā bija mērojuši tālu ceļu, lai piedalītos atklāšanas pasākumā un dalītos priekā par kopīgi paveikto ar Aizkraukles novada Tūrisma nodaļu.

“Līdz šim Kokneses tūrisma informācijas centrā bija aplūkojams biedrības “Pērses krasts” veidotais interaktīvais stends “Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30-tie gadi”. Tūristi daudzkārt uzdevuši jautājumu, kad varēsim redzēt zudušo Staburagu un citus vēl zudušos dārgumus? Nu šis ilgotais brīdis ir piepildījies! ” stāsta Lauma Āre, Aizkraukles novada Tūrisma nodaļas vadītājas vietniece.

“Mūsu atmiņu Daugava – maiga, dzidra un skanīga, tai atmiņās skan plostnieku un laivinieku dziesmas. Kā skanīga kokles stīga, tā turpina dzīvot mūsu atmiņās. Ved mani, laiviniek, un stāsti, stāsti, ko redzu es – īstus plostus peldam pāri krācēm, Daugavas augstās un krāšņās klintis,” tā, uzrunājot klātesošos, teica Jaunjelgavas tūrisma informācijas centra tūrisma speciāliste Linda Onužāne un Jaunjelgavas kultūras centra mākslinieciskās daļas vadītājs Eduards Kaļķis, aicinot doties līdzi Daugavas laivinieku stāstam, kurā ievijās Jaunjelgavas kultūras centra folkloras kopas “Lauce” spēlētās kokles melodijas un dziesmas par mūsu likteņupi.  

“Daugavas loma Latvijas ģeogrāfijā, kultūras vēsturē un ekonomikā ir vispārzināma, taču ne vienmēr pienācīgi novērtēta. Pārvērtībām, kas saistās ar mūsu Daugavu, ir gan ieguvumi, gan ar neatgriezeniski zaudējumi. Pārveidošanas rezultāti laiku pa laikam ir pievērsuši upei plašākas sabiedrības uzmanību. Pļaviņu HES celtniecība skāra Latvijā vislabāk pazīstamo Daugavas ielejas posmu, kas 19.gadsimtā piesaistīja ceļotāju uzmanību. Tieši šajā posmā bija  apbrīnojami skaisti vēstures un dabas pieminekļi, kas šodien ir aplūkojami vien tikai fotogrāfijās. Interese par šim vietām ir saglabājusies arī mūsdienās”, sacīja Linda un Eduards.

Lauma Āre, Aizkraukles novada Tūrisma nodaļas vadītājas vietniece, kura piedalījās vēsturiskās informācijas apkopošanā, teic: “Šo projektu uzsāka līdzšinējā Kokneses novada domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar Jaunjelgavas novada domi. Priecājamies, ka ir radīts digitāls stāsts, kas vieno divas pilsētas – Koknesi un Jaunjelgavu. Kopumā interaktīvajā stendā ir apkopota informācija un foto par 11 nozīmīgiem pieturas punktiem, kas ir bijuši skatāmi Daugavas appludinātajā posmā no Vīgantes parka līdz Koknesei un no Aizkraukles pilsdrupām līdz Jaunjelgavai. Katram aplūkojamam objektam ir klāt pievienots apraksts un fotogrāfijas. Turklāt mēs jebkurā brīdī varam fotogrāfiju klāstu papildināt ar jauniem foto, tāpēc aicinām iedzīvotājus dalīties ar foto liecībām no saviem arhīviem, lai Daugavas laivinieka stāsts vēl pilnveidotos un turpinātos.”

Kokneses tūrisma informācijas centrā tūristi varēs iepazīt “Daugavas laivinieka stāstu” lielajā stendā, bet šī projekta pievienotā vērtība ir arī mazais stends, kuru jau atzinīgi novērtēja “Balttour 2023” izstādes dalībnieki un kuru varēs ņemt līdzi arī braucienos vasarā pa Daugavu ar kādu no tūristu kuģiem vai laivām. “Mēs nevaram pagriezt vēstures ratu atpakaļ, bet mums gribētos vēl notvert tos mirkļus, kurus varētu pastāstīt gados vecākā paaudze, kuras bērnības atmiņās dzīvos senā Daugava, jo mēs gribam to parādīt mūsu bērniem un mazbērniem, lai viņi zina, kāda reiz bijusi mūsu likteņupe vietā, kur dzīvojam tagad,” teic Lauma Āre.

 “Mums šis projekts bija jauns izaicinājums un brīnišķīga iespēja uzzināt jaunus vēstures faktus, iepazīt jaunas vietas un personības. Pats aizraujošākais bija šo vēsturisko liecību, attēlu un fotogrāfiju apkopošana, kā arī sirsnīgas sarunas ar foto autoriem un to īpašniekiem. Centāmies šo stendu veidot tā, lai tas būtu interesants jaunajai paaudzei un priecājamies, ka viss iecerētais ir izdevies,” atzina SIA “Aspired” pārstāve Ineta Gūtmane.

Aizkraukles novada Tūrisma nodaļas vadītāja Anita Šmite pateicās par lieliski paveikto darbu uzņēmumam SIA “Aspired” un savām kolēģēm Laumai Ārei, Lindai Onužānei, Ivetai Ločmelei par sirdsdegsmi un aizrautību, apkopojot vēsturiskās liecības.

“Mēs apzināmies, ka, apkopojot šo vēsturisko informāciju, uzņēmāmies lielu atbildību, tāpēc tika veikts arī liels izpētes darbs, bet rezultāts priecē mūs visus, jo mūsdienīgā un pievilcīgā veidolā ir radīts interaktīvs stāsts mūsu jaunajai paaudzei un ikvienam vēstures interesentam – vēl viens jauns tūrisma piedāvājums mūsu novadā, “ sacīja Tūrisma nodaļas vadītāja Anita Šmite.

Šodien, 24. martā, pulksten 15.30 interaktīvā informācijas stenda “Daugavas laivinieka stāsts” atklāšanas pasākums notiks Jaunjelgavas tūrisma informācijas punktā, bet pulksten 17 – Staburaga saieta namā.

Informācijas stendu “Daugavas laivinieka stāsts” atklāšanas pasākums Koknesē