Aizkraukles novada pašvaldība īsteno INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam, projektu LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, projekta akronīms: “Droša sabiedrība”

Interreg Latvija-Lietuva logo

Jau gandrīz gadu Aizkrauklē aktīvi strādā videonovērošanas sistēma ar apjomīgu kameru kopskaitu un apsekojamās teritorijas apjomu.

Līdz ar to, visas iedzīvotāju grupas tiek iepazīstinātas ar videonovērošanas būtību, atbildot uz galvenajiem jautājumiem par savas drošības nodrošināšanu pilsētā.

25. februārī plkst. 14:00 uz informatīvo pasākumu tiek aicināta jauniešu grupa.

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā, Spīdolas ielā 11.

Pasākuma laikā informēs par projekta pirmsākumiem, būtību un realizāciju, kā arī:

  •  Videonovērošanas priekšrocības pilsētā;
  • Kā darbojas videonovērošanas sistēma;
  • Starpinstitūciju sadarbība;
  • Kameru izvietojums pilsētā;
  • Pieredzes apmaiņa un labas prakses apmaiņa starp vietējām iestādēm kopienas locekļiem;
  • Sadarbības un komunikācijas praksei kopienās un starp tām, lai novērstu noziegumus, zādzības un sabiedriskos traucējumus.

Tiks veidotas aktīvas diskusijas ar dalībniekiem par drošas apkārtnes priekšrocībām, par atļautajām un obligātajām darbībām nozieguma vai sabiedriskās kārtības pārkāpuma gadījumā!

Pasākumā piedalīsies arī pašvaldības policijas pārstāvis.

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros

Projekts LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, projekta akronīms: “Droša sabiedrība” 

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

Vairāk informācijas par projektu:

Angļu valodā (ENG):

LLI-457_Info_ENG_Webpage_2022.docx (live.com)

Latviešu valodā (LAT):

LLI-457_Info_LV_Webpage_2022-1.docx (live.com)

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv