Drošība Sabiedrība Sociālie pakalpojumi
tālrunis

Laika posmā no 2023. gada janvāra līdz decembrim divas reizes mēnesī (iepriekš izziņotos datumos) Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas, zvanot uz biedrības “Skalbes” atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006. Tuvākās konsultācijas: 20. un 31. janvārī, 10. un 24. februārī.

Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas, zvanot pa tālruni 116006 no pulksten 16 līdz 20.

Par citām akcijas dienām varēs uzzināt biedrības “Skalbes” sociālajos tīklos, kā arī zvanot pa tālruni 116006 konsultantiem katru dienu no pulksten 12 līdz 22.

Konsultēties ar juristu varēs par šādām tēmām: ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, aizsardzība no vardarbības, darba tiesības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process, cietušo tiesības kriminālprocesā un citiem.

“Izvērtējot tālruņa 1116006 darbību, ik gadu esam novērojuši iedzīvotāju pastiprinātu interesi par juridiskajām konsultācijām. Juridiskās konsultācijas ir nepieciešamas, lai veicinātu iedzīvotāju informētību un izpratni par savām tiesībām, sniegtu atbalstu jau esošu strīdu risināšanā un iespējamo seku mazināšanā vai novēršanā. Esam pateicīgi katram ziedotājam, kas mūs ir atbalstījis iepriekšējos gadus, lai šāda aktivitāte varētu notikt,” norāda atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītāja Santa Laimiņa.

Svarīgi:

  • konsultācija ir paredzēta tam, lai zvanītājam sniegtu padomus, kā tālāk rīkoties un kur vērsties;
  • pirms konsultācijas noformulējiet savu jautājumu;
  • vēlams atrasties telpās un nodrošināties ar iespēju pierakstīt jums svarīgo informāciju;
  • telefonisko konsultāciju laikā netiek caurskatīti dokumenti, netiek nodrošināta dokumentu aizpildīšana.

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 strādā katru dienu no pulksten 12 līdz 22, pieejama arī sarakstes funkcija www.cietusajiem.lv. Tā mērķis ir sniegt emocionālu, psiholoģisku un informatīvu atbalstu dažādos noziegumos cietušiem, aculieciniekiem un tuviniekiem.