Sabiedrība
aptauja

Aizkraukles novada pašvaldībai ir svarīgs katra iedzīvotāja viedoklis, tāpēc ikvienu aicinām paust savu viedokli par novada attīstību aizvadītajā gadā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Aizkraukles novada attīstības iespējām, problēmām un to risinājumiem, uzzināt priekšlikumus novada attīstības prioritātēm un virzieniem.

Vērtējumu lūdzam izteikt 5 baļļu skalā, kur 5 ir vērtējums “ļoti labi”, 4 – labi, 3 – apmierinoši, 2 – slikti un 1 – ļoti slikti.

Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Aptauja notiks līdz šī gada 10. martam (ieskaitot).

Aptauja ievietota arī pašvaldības informatīvā izdevuma “Aizkraukles Novada Vēstis” februāra numurā (tas pastkastītēs būs no 22. februāra).

Paldies par atsaucību!