Drošība Vide Projektu aktualitātes
binoklis

Aizkraukles novada pašvaldība piedalījās Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas 2022. gada otrajā kārtā Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) ar projekta iesniegumu “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Aizkraukles novadā” (projekts Nr.22-00-S0ZF03-000022), kurš tika apstiprināts.

Projekta mērķis – nodrošināt Aizkraukles novada pašvaldības policiju ar papildaprīkojumu, lai uzlabotu zivju resursu pārvaldību, aizsardzību un uzraudzību, mazinātu malu zvejniecību Aizkraukles novada publiskajās ūdenstilpēs, sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāts materiāltehniskais aprīkojums pašvaldības policijas vajadzībām – 16 meža kameras, divi tālskati, binoklis – zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošanai Aizkraukles novada publiskajās ūdenstilpēs.

Projekta kopējās izmaksas ir 6954,52 eiro ar PVN, no kurām 89 % jeb 6189,52 eiro ir Zivju fonda finansējums, 11 % jeb 765 eiro – Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējums.

Olita Znotiņa

Vecākā projektu vadītāja
olita.znotina [at] aizkraukle.lv