Aizkraukle Projektu aktualitātes Tūrisms
informatīvā stenda galvene

Daugavas krastā, blakus daudzfunkcionālajam veloparkam, tiks izvietots informācijas stends, kurā varēs uzzināt par Daugavas ģeomorfoloģiju veloparka apkārtnē. Stendā tiks iekļauta informācija par floru, faunu, unikālām ģeoloģiskajām un ģeomorfoloģiskajām dabas vērtībām, kā arī to izmaiņām pirms un pēc Pļaviņu hidroelektrostacijas būvniecības.

Stends būs ilgtspējīgs un informatīvs mācību materiāls, un ikviens tūrisma nozares speciālists un iedzīvotājs varēs papildināt savas zināšanas un kompetenci par ģeotūrismu. Stenda apmeklētāji savas zināšanas varēs pārbaudīt arī interaktīvā stenda spēlē – viktorīnā.

Aizkraukles novada kultūras nama foajē, kur pieejami arī Aizkraukles tūrisma informācijas punkta (TIP) bukleti un cita informācija, ierīkots interaktīvs informatīvais stends. Tajā ikviens var uzzināt par šīs puses ģeomorfoloģiju, ģeoloģiju, augiem un Daugavas ūdenskrātuves dzīvnieku valsti, par Aizkraukles vēsturi pirms un pēc Pļaviņu HES būvniecības. Stendā ir arī interaktīva spēle – viktorīna “Atpazīsti dabas vērtības Aizkraukles pusē”.

Informācijas stendu pie veloparka izgatavos un ierīkos SIA “Atta print 1”. Tā izmaksas kopā ir 1996,50 eiro (ar PVN).

Informācijas stends izveidots, pateicoties dalībai Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam projektā (LLI-483) “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā”/ “Use of Unique Geological and Geomorphological Nature Values in the Development of Green Cognitive Tourism”, saīsinātais nosaukums: “GEOTOUR”.

Šī projekta ietvaros Aizkrauklē tiek būvēts arī daudzfunkcionāls veloparks, kas atainos Daugavas ūdenskrātuves ģeomorfoloģisko modeli, kā arī notiks vairākas aktivitātes, kas iedzīvotājiem un viesiem ļaus iepazīt Aizkraukles vēsturi un tās apkārtnes unikalitāti.

Projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos, uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām, kas tiks panākts ar dažādām projektā īstenojamām aktivitātēm.

Projekta kopējais finansējums ir 649 972,15 eiro (tajā skaitā. ERAF finansējums – 552 476,31 eiro), Aizkraukles pašvaldībai piešķirtais finansējums ir 165 913,42 eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 141 026,40 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums – 24 887,02 eiro.

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv