Jaunjelgava Kultūra
Krāsainā Jaunjelgava

Jaunjelgavā tapusi krāsojamā grāmata, kurā Jaunjelgavas mākslas klases audzēkņi iedzīvinājuši un ieglabājuši nākotnei gan dažādus vēsturiski nozīmīgus arhitektūras objektus, gan mūsdienīgas celtnes.

Ideja par krāsojamās grāmatas veidošanu radās Jaunjelgavas “Kultūras veicināšanas biedrības” pārstāvjiem un māksliniekiem kādā no mākslas plenēriem, kas norisinājās Jaunjelgavā un kura ietvaros tika gleznota Jaunjelgavas arhitektūra un ainavas. Radīt grāmatu, kurā katrs pēc saviem ieskatiem var piešķirt krāsas pilsētai, šķita ne tikai radoša, bet arī ilgtspējīga iecere.

Jaunjelgava ir viena no vecākajām pilsētām Latvijā. Pilsētas tiesības tai piešķirtas 1647. gadā. Pilsētas centrs ir 17. - 19. gadsimta valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Jelgavas un Rātūža ielu apkaimē saglabājies kādreizējais ielu plānojums, kas veido noslēgtus apbūves kvartālus. Jaunjelgavā ir luterāņu, katoļu, pareizticīgo un baptistu baznīcas. Viens no izcilākajiem arhitektūras pieminekļiem ir 1912. gadā jūgendstila formās būvētais pilsētas rātsnams jeb domes nams. Pilsētā vienmēr ir bijušas skolas un iespēja mācīties, kā arī radoši izpausties. Krāsojamā grāmata “Krāsainā Jaunjelgava” ir Jaunjelgavas mākslas klases visu audzēkņu darbs kopā ar pedagogiem Vairu Lejnieci un Rasmu Rinkēviču, staigājot, fotografējot un grafiski atainojot raksturīgākās un mākslinieciski interesantākās Jaunjelgavas pilsētas vietas. Grāmata var noderēt kā ceļvedis, ja vēlaties izpētīt gleznieciski interesanto Jaunjelgavu. Un pavisam droši – mūsu pilsētā ir ko redzēt un iekrāsot!” stāsta “Kultūras veicināšanas biedrības” vadītāja Vaira Lejniece.

Šajā projektā tika veicināta bērnu un jauniešu iesaiste radošās aktivitātēs un lietderīga brīvā laika pavadīšana. Stiprināta piederības sajūta Jaunjelgavas pilsētai un popularizēts kultūras mantojums, proti, Jaunjelgavas pilsētas vēsture.

Krāsojamā grāmata tapusi ar Jaunjelgavas kultūras centra un biedrības “Daugavas savienība” finansiālu atbalstu projektā “No Fridrihštates līdz Jaunjelgavai – mūsu vēsture Daugavas krastos”.

Grāmatas tiks piešķirtas Jaunjelgavas vidusskolai, Tūrisma informācijas centram, Aizkraukles novada kultūras pārvaldei, kā arī citiem sadarbības partneriem, tādējādi pilnveidojot un veicinot sadarbību starp kultūras un izglītības iestādēm un nevalstisko sektoru.

Sandra Smona

Direktore
sandra.smona [at] aizkraukle.lv