Jauniešiem Projektu aktualitātes

Ja esi vecumā no 16 līdz 30 gadiem (ieskaitot) un tev ir pieredze fotografēšanā, tad aicinām pieteikties dalībai fotogrāfu plenērā, kas no šī gada 30. aprīļa līdz 4. maijam notiks Lietuvā, Kauņas rajona pilsētā Kačerginē.

Īpaši aicinām fotogrāfus no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam pārstāvētās teritorijas – Kurzemes, Zemgales un Latgales.

Dalība plenērā un transports uz plenēru un atpakaļ tiks nodrošināts bez maksas, bet darbam nepieciešams ņemt līdzi savu fotoaparatūru. Organizatori plenēra laikā nodrošinās naktsmītni, ēdināšanu, transportu, meistarklases, atpūtas pasākumus.

Plenēra dalībniekiem 30. aprīlī ar savu transportu jāierodas Aizkrauklē, kur ar kopīgu transportu visi tiks nogādāti līdz plenēra norises vietai. Plašāka programma interesentiem tiks nosūtīta. Plenērs notiks gan latviešu, gan angļu valodā, jo 10 dalībnieku būs no Latvijas un 10 – no Lietuvas.

Pieteikties plenēram, sūtot motivācijas vēstuli e-pastā: iluta.groza@aizkraukle.lv, var līdz 2023. gada 26. aprīlim pulksten 15.00. Pieredze fotografēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību. Lai uzzinātu vairāk, var sazināties ar Aizkraukles novada pašvaldības projektu vadītāju Ilutu Grozu, tālrunis +371 228302224.

Plenērs tiek organizēts projektā Nr.LLI-474 “Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi” (Living Rivers). Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību, kas balstīta uz vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm. Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam. Kopējais projekta budžets ir 590 149,66 eiro, tajā skaitā 501 627,20 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.