Uzņēmējdarbība
pasākums uzņēmējiem

Labklājības ministrija kopā ar biedrību “Reach for Change Latvia” 23. maijā no pulksten 14.00 līdz 15.30 LIAA Ogres biznesa inkubatorā Brīvības ielā 32 ielūdz visus uz interaktīvo darbnīcu “Kā varu palielināt savas uzņēmējdarbības pozitīvo ietekmi uz sabiedrību un vidi?”.

Darbnīcā diskutēsim par sociālās uzņēmējdarbības un sociālās ekonomikas tēmām un to, kā šīs idejas var integrēt tradicionālajā uzņēmējdarbībā.

14.00–14.30 - informatīvā daļa:

  • ievadinformācija par sociālo ekonomiku un sociālo uzņēmējdarbību;
  • sociālās ekonomikas nozīme;
  • iespējas sociālās uzņēmējdarbības sektorā (uzsvars uz ES Sociālās ekonomikas rīcības plānu);
  • iespējamie ieguvumi biznesam, pievēršoties un sadarbojoties ar sociālās uzņēmējdarbības sektoru.

14.30–15.50 – interaktīvā daļa: darbs pāros vai mazās grupās. Iespējamie ieguvumi biznesam, pievēršoties un sadarbojoties ar sociālās uzņēmējdarbības sektoru. Ideju prezentēšana un kopīga diskusija. 

Reģistrācija darbnīcai līdz 22. maijam.


Pasākums tiek organizēts Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!” ietvaros.

Vairāk informācijas: ogre@liaa.gov.lv