Dome
izmaiņā komisijās

Ievērojamas izmaiņas skārušas Aizkraukles novada Dzīvokļu komisiju, kā arī izmaiņas ir Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupā.

Lūgumu dažādu apstākļu dēļ atbrīvot no darba komisijā iesnieguši četri līdzšinējie komisijas locekļi: Gunita Majore, Sarmīte Stepiņa, Ligita Kronentāle un Guntis Bāgants. Darbam Dzīvokļu komisijā piekrituši Gita Židova, Benita Peciņa un Aigars Zīmelis, kurš ievēlēts arī par komisijas priekšsēdētāju. Vēl viens kandidāts tiek meklēts.

Izmaiņas ir arī Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupā. Turpmāk šajā komisijā Aizkraukles novada pašvaldības policijas priekšnieces Anitas Ozolas vietā darbosies pašvaldības policijas vecākā inspektore Karīna Zadvinska. Savukārt saistībā ar Valsts policijas reformu Civilās aizsardzības komisijā turpmāk darbosies Austrumzemgales reģiona Jēkabpils iecirkņa priekšnieks Rolands Bērziņš, komisijā iekļauta arī Aizkraukles novada pašvaldības policijas priekšniece Anita Ozola