Aizkraukle Dome Koknese
autosports

Pēc Koknesē reģistrētās biedrības “LIL Autosports” lūguma Aizkraukles novada dome nolēma paplašināt iznomāto platību auto un moto trases vajadzībām.

Biedrība “LIL Autosports” no pašvaldības Aizkrauklē jau nomā zemes vienību 11,8 ha platībā auto un moto trases vajadzībām. Tomēr pēc noorganizētajiem sacensību posmiem secināts, ka ar to ir par maz, tāpēc biedrība izteica vēlmi nomāt arī blakus esošo 4,3 ha lielo zemes vienību.

Aizkraukles novada dome lūgumu atbalstīja un nolēma biedrībai iznomāt pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību“ Daugavas senleja” uz 10 gadiem bez apbūves tiesībām, sākot no šī gada 1. jūnija. Nomas maksa noteikta 1,5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā un PVN. Līgums ar pašvaldību jānoslēdz viena mēneša laikā.