iedzīvotāju padomes

Aizkraukles novada pašvaldība izsludinātajā termiņā līdz 17. aprīlim saņēmusi pietiekamu pieteikumu skaitu darbam iedzīvotāju padomēs piecās apdzīvotajās vietās ‒ Bebru, Iršu, Mazzalves, Sērenes un Sunākstes pagastā.

Saskaņā ar nolikumu Bebru pagasta iedzīvotāju padomē jāievēl 9 locekļi, Iršu – 5, Sērenes – 7, Sunākstes – 5 un Mazzalves – 7. Tieši tik kandidātiem iedzīvotāji var izteikt atbalstu, aizpildot katra attiecīgā pagasta balsošanas biļetenu.

 • Jolanta Arāja
 • Justīne Bite
 • Edgars Ģēģeris
 • Ilmārs Klaužs
 • Sarmīte Plūme
 • Māris Riekstiņš
 • Sarmīte Rode
 • Zita Šteinberga
 • Maija Zeilāne
 • Artis Zvejnieks
 • Sandra Goldberga
 • Dace Grele
 • Dzintars Greļs
 • Maija Kalniņa
 • Arkādijs Krauklis
 • Raina Līcīte
 • Baiba Dambrāne
 • Līva Drevinska
 • Laila Kleina
 • Inga Lapiņa
 • Zintis Milaičikovs
 • Danute Pauniņa
 • Zilgma Raupa
 • Māra Sirsniņa-Valaškeviča
 • Rita Turka
 • Armands Zeltiņš
 • Andra Audze
 • Saulcerīte Blūzmane
 • Ģirts Kalnozols
 • Inga Marševska
 • Mārtiņš Rāviņš
 • Kārlis Rupenheits
 • Kaspars Sloka
 • Māris Ziemelis
 • Matīss Ernests Brūklens
 • Laima Jaškova
 • Markuss Jaškovs
 • Kaspars Maslobojevs
 • Dzintars Striks
 • Andris Šinke
 • Pēteris Ukrins

Atbilstoši nolikumam 18. maijā Aizkraukles novada mobilajā lietotnē tiks atvērta elektroniskā balsošana par padomju kandidātiem tajos pagastos un pilsētās, kur iesniegts nolikumam atbilstošs kandidātu pieteikumu skaits. Elektroniskā balsošana noslēgsies 1. jūnijā. Balsojums par iedzīvotāju padomēm pieejams mobilās lietotnes sadaļā "Aptaujas". Savukārt 8. jūnijā šajos pagastos tiks organizētas klātienes kopsapulces, kur vēl nebalsojušie iedzīvotāji varēs izdarīt izvēli tradicionālajā papīra formātā, balsis tiks saskaitītas kopā ar elektroniskās balsošanas rezultātiem, un rezultāti tiks izziņoti publiski. 

Padomi ir tiesīgas vēlēt personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsoņi vai tādi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā, kā arī personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Aizkraukles novada teritorijā. Katrs Aizkraukles novada iedzīvotājs ir tiesīgs balsot tikai par vienu iedzīvotāju padomi.