Uzņēmējdarbība
Esi uzņēmējs aizkrauklē

Aizkraukles novada pašvaldības izsludinātajā biznesa ideju konkursā “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2024!” var piedalīties ikviens iedzīvotājs, kuram ir iecere sava biznesa uzsākšanai vai attīstībai.

Konkursa mērķis ir sniegt pašvaldības atbalstu fizisku un juridisku personu biznesa ideju realizācijai, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā Aizkraukles novadā un motivēt realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai.

Aizkraukles novada dome aprīļa sēdē apstiprināja konkursa nolikumu, nosakot pretendentu pieteikšanās un finansējuma piešķiršanas kārtību. Pieteikumu var iesniegt fiziska persona (ne jaunāka par 18 gadiem) vai juridiska persona (uzņēmējdarbība reģistrēta ne ilgāk kā divus gadus), kurai ir biznesa ideja un kura plāno uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību novada administratīvajā teritorijā. Konkursā nevar piedalīties biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas un to apvienības. Tāpat netiks izskatīti pieteikumi, kuros biznesa ideja tiek plānota darbaspēka meklēšanas, darījumu ar nekustamo īpašumu, azartspēļu un derību, ieroču, munīcijas un sprāgstvielu, tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošanas un tirdzniecības sfērās.

Lai informētu par konkursa norisi, pieteikumu iesniegšanas kārtību un citām prasībām, šī gada 15. maijā pulksten 10.00 Lāčplēša ielā 4 un tiešsaistes platformā “MS Teams” notiks informatīvā stunda. Lai piedalītos, nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu. Saite uz "MS Teams" sapulci tiks nosūtīta uz reģistrācijas formā norādītajiem e-pastiem.

Pieteikumi līdz 27. maijam jāiesniedz Aizkraukles novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, apvienību pārvaldēs vai pagastu pakalpojumu centros, tos var sūtīt pa pastu (Aizkraukle, Lāčplēša iela 1, LV-5101) vai, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, iesūtīt e-pastā: dome@aizkraukle.lv.

Pieteikumus izvērtēs ar domes lēmumu apstiprinātā konkursa vērtēšanas komisija septiņu locekļu sastāvā. Pretendenti, kuru iesniegtie pieteikumi atbilst nolikuma prasībām, tiks aicināti savu biznesa ideju prezentēt. Lēmumu par konkursa rezultātiem komisija pieņems līdz šī gada 12. jūnijam, tās lēmums tiks apstiprināts domes sēdē.

Konkursa īstenošanai šogad no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirti 20 000 eiro. Katrs konkursa laureāts savas idejas īstenošanai var iegūt finansējumu līdz 5000 eiro, minimālais atbalsta apjoms nav noteikts.

Konkursa nolikumu var izlasīt pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Pašvaldība ‒ Normatīvie akti ‒ Nolikumi ‒ Dažādi nolikumi un koprades telpā Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, iepriekš saskaņojot vizītes laiku ar uzņēmējdarbības atbalsta un komunikācijas speciālistēm pa tālruni +371 20267286 (Jogita Baltmane) vai +371 27873332 (Elita Kaņepēja). Lai saņemtu nolikumu elektroniski, tas jāpieprasa, sūtot vēstuli e-pastā: jogita.baltmane@aizkraukle.lv vai elita.kanepeja@aizkraukle.lv. Jautājumu gadījumā pretendenti var zvanīt vai sūtīt vēstuli e-pastā.