maksāšanas paziņojums elektroniski

Domājot par resursu taupīšanu un lietderīgu to izlietojumu, Aizkraukles novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izvēlēties saņemt maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli e-pastā. Iedzīvotāji, kuri joprojām saņem šo rēķinus papīra formātā, ir tiesīgi mainīt rēķina saņemšanas veidu, tādējādi turpmāk ietaupot vairākus eiro, kas jāmaksā par papīra rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu pa pastu (papīrs, printēšana, aploksne un marka).

Aptuvenie aprēķini liecina, ka pašvaldība līdz šim šādiem nolūkiem tērējusi pat vairāk nekā 12 tūkstošus eiro gadā, kurus, samazinot papīra rēķinu nosūtīšanu, varētu izmantot jēgpilnāk, piemēram, par šo naudu ierīkot rotaļu laukumu vai novirzīt citām iedzīvotāju vajadzībām.

Lai turpmāk maksājumu paziņojumu saņemtu elektroniski, varat par to ziņot:

  • iesniedzot pašvaldībā iesniegumu elektroniskā formā un sūtot to e-pastā: dome@aizkraukle.lv;
  • iesniegumu iesniedzot jebkurā klientu apkalpošanas centrā vai pilsētas/pagasta pakalpojumu centrā novada teritorijā.

Pieteikumā,  kurš rakstāms brīvā formā, obligāti jānorāda sava elektroniskā pasta (e-pasta) adrese, kurā turpmāk vēlaties saņemt maksājuma paziņojumus.

Maksājumu paziņojumus var pieteikt arī tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.lv. Šajā gadījumā jāveic autorizācija ar internetbanku vai elektroniskā paraksta rīku vietnē www.epakalpojumi.lv, sadaļā “Nekustamais īpašums, e-pasta un SMS pieteikums” – jānorāda pašvaldība, e-pasta adrese un mobilā tālruņa numurs (šeit iespējams norādīt arī par atgādinājumu saņemšanu SMS formā par maksājuma veikšanas termiņu). Nākamajā solī jāapstiprina e-pasta adrese, atverot tajā saņemto saiti apstiprināšanas paziņojumā. Pievienotajā videomateriālā iespējams detalizēti apskatīt pamācību par pieteikšanos maksājuma paziņojuma saņemšanai iepriekš pieminētajā vietnē.

Atgādinām, ka juridiskām personām saziņai ar nodokļu administrāciju ir pienākums  paziņot pašvaldībai savu e-pasta adresi (LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 11. pants).

Īpaši aicinām šo informāciju izvērtēt gados jaunākiem cilvēkiem, kuru vecāki, vecvecāki un citi tuvinieki pašlaik maksājuma paziņojumus izvēlējušies saņemt papīra formātā, palīdzot un iedrošinot tos, kuri apsver iespēju turpmāk lietot e-vidi rēķinu saņemšanai, ekonomējot naudu un arī saudzējot dabas resursus.

Kā pieteikties elektroniskam nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumam www.epakalpojumi.lv?