Aizkraukle Jauniešiem Izglītība
Aizkraukles jauda - vizuālis

7. decembrī ar studentu projektu prezentācijas un vērtēšanas pasākumiem noslēdzās šī gada Aizkraukles novada un Rīgas Biznesa skolas sadarbības cikls. Šajā gadā tika vērtētas deviņas jauno uzņēmēju projektu idejas, kas saistītas ar uzņēmējdarbības attīstību mūsu novadā.

Augusta nogalē Aizkrauklē ieradās Rīgas Biznesa skolas 1. kursa studenti, lai izpētītu uzņēmējdarbības vidi novadā un radītu jaunas idejas uzņēmējdarbības attīstībai šajā teritorijā.

Sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem un novada uzņēmējiem, jaunieši, sadalījušies deviņās komandās, trīs mēnešu garumā strādāja pie savu ideju attīstīšanas, sagatavojot ne tikai biznesa plānu, bet arī izveidojot idejas realizācijas prototipu, lielākoties telefona aplikāciju formā.

Paveiktais tika prezentēts īpašā projektu izvērtēšanas pasākumā 7. decembrī, saņemot par to gan vērtējumu savā izglītības iestādē, gan arī iespēju ieceri īstenot dzīvē.

Šajā gadā vislielāko Aizkraukles novada vērtētāju atbalstu guva komanda “InoDuh”, kura piedāvāja izveidot pārtikas atlikumu kompostēšanas iekārtas, kur galveno darbu – atlikumu pārstrādi – veiktu sliekas. Tāpat atzinīgi novērtēta komandas “Askrad” biznesa ideja, paredzot izstrādāt mobilo lietotni ēdienu piegādes servisa organizēšanai.

Jau 10. janvārī, Aizkraukles pilsētas dzimšanas dienā, komanda “Exponto” apņēmusies jau otro gadu organizēt jauniešu iedvesmas un uzņēmējdarbības veicināšanas forumu “Aizkraukles Jauda 2023”. Šogad, atšķirībā no pagājušā gada, pasākums iecerēts klātienē, tas norisināsies Aizkraukles novada vidusskolas telpās, un tajā piedalīties aicināts ikviens novada jaunietis vai novada viesis.